Privacyverklaring

Welkom bij de privacyverklaring van Royal Mail Group. Op deze pagina treft u vertalingen aan van de privacyverklaring van Royal Mail Group in verschillende talen.  Alleen de Engelstalige Privacyverklaring van Royal Mail Group is gezaghebbend en is onze daadwerkelijke Privacyverklaring. Vertalingen in andere talen worden slechts aangeboden voor het gebruiksgemak.  De vertalingen zijn voor het laatst bijgewerkt op 23 augustus 2018.

Royal Mail Group verplicht zich tot het respecteren en beschermen van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en verstrekt informatie over uw rechten ten aanzien van privacy.

Wij hebben de privacyverklaring bijgewerkt om rekening te houden met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De privacyverklaring is  in onderdelen  verdeeld zodat u gemakkelijk naar de onderstaande onderwerpen kunt doorklikken.

1. Over Royal Mail Group en deze privacyverklaring

2. Persoonsgegevens die wij gebruiken

3. Hoe we persoonsgegevens gebruiken

4. Informatie over marketing

5. Met wie deelt Royal Mail Group gegevens?

6. Beveiliging en fraudepreventie

7. Doorgiften van persoonsgegevens buiten het Verenigd Koninkrijk

8. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

9. Uw wettelijke rechten

10. Contact met ons opnemen

11. Gebruik van website en cookies

12. Wijzigingen in onze privacyverklaring

 

1. Over Royal Mail Group en deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe Royal Mail Group persoonsgegevens verwerkt. Dit omvat persoonsgegevens die we over u verzamelen wanneer u onze websites gebruikt of onze diensten gebruikt of ontvangt, evenals bepaalde informatie die we verkrijgen uit andere bronnen.

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare levende persoon. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw naam, adres, e-mailadres en andere persoonsgegevens.

Royal Mail Group omvat Royal Mail en Parcelforce Worldwide. De verwerkingsverantwoordelijke die uw persoonsgegevens verwerkt is Royal Mail Group Limited, tenzij anders aangegeven. Ons adres is:

Royal Mail Group Limited

100 Victoria Embankment

Londen

EC4Y 0HQ,

Verenigd Koninkrijk

Wanneer u producten of diensten van Royal Mail Group gebruikt of ontvangt, verstrekken wij, waar van toepassing, meer informatie over hoe de persoonsgegevens zullen worden gebruikt. Deze privacyverklaring moet worden gelezen tezamen met andere verklaringen over behoorlijke verwerking of aanvullende informatie die mogelijk door ons wordt verstrekt.

2. Persoonsgegevens die wij gebruiken

Royal Mail Group verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Dit omvat informatie die u aan ons verstrekt en informatie die we genereren wanneer we diensten aan u of aan andere klanten verlenen. Zie de onderstaande tabel voor meer informatie over de persoonsgegevens die we verwerken en hoe de gegevens worden verzameld of verkregen.

Categorieën van gegevens

Omschrijving

Bron

Contactinformatie

Dit omvat uw naam, adres en andere contactinformatie, zoals uw e-mailadres en telefoonnummers.

 

Als u werkt voor een van onze zakelijke klanten, registeren we de naam van uw bedrijf, uw functie binnen het bedrijf en het adres, e-mailadres en de telefoonnummers van uw bedrijf.

 

Deze informatie wordt door u verstrekt wanneer u onze websites gebruikt, wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt of wanneer u diensten van Royal Mail Group gebruikt of ontvangt.

 

U verstrekt deze informatie ook aan Royal Mail Group wanneer u een van onze formulieren invult of online een van onze diensten aanvraagt, bijvoorbeeld regelen dat uw post wordt doorgestuurd. We verkrijgen sommige van deze gegevens ook door het scannen van mail in ons netwerk.

 

Persoonsgegevens kunnen ook worden verkregen van derden. Dit gebeurt als we bijvoorbeeld marketinggegevens of informatie van derden van of uit openbare bronnen, zoals het kiesregister verkrijgen.

Financiële gegevens

Registratie van uw betalingen en uw betalingsinformatie, bijvoorbeeld gegevens van bankkaarten of creditcards.

U verstrekt deze gegevens zelf om gebruik te maken van onze diensten of om een betaling te ontvangen.

 

Wij kunnen deze informatie ook ontvangen van derden, zoals banken en kredietbureaus, wanneer we een machtiging verkrijgen voor een betaling die u doet of wanneer een identiteitscontrole wordt uitgevoerd.

 

Marketingvoorkeuren

Gegevens over uw voorkeur met betrekking tot het ontvangen van marketingcommunicatie, of als u ervoor gekozen hebt om geen marketingmateriaal te ontvangen.

Deze informatie wordt gegenereerd wanneer u contactinformatie verstrekt in verband met een interactie met Royal Mail Group, bijvoorbeeld wanneer u een dienst aanvraagt of u registreert op een van onze websites, of wanneer u uw marketingvoorkeuren aanpast.

 

Klantgegevens

Registratie van producten en diensten die u hebt gebruikt. Dit omvat registratie van brieven en pakketten die u hebt verzonden als u een klant met een rekening bent, of als u uw naam en adres verstrekt als de afzender van een brief of pakket.

 

Veel van deze informatie wordt door uzelf verstrekt wanneer u gebruik van onze diensten maakt. Ook genereren we deze informatie in het kader van de levering van onze diensten.

 

Adresgeschiedenis

Uw oude en nieuwe adres wanneer u uw post laat doorsturen.

U geeft deze informatie zelf wanneer u gebruik van onze doorzendservice maakt. We kunnen deze informatie ook ontvangen als iemand anders in uw huishouden gebruik van onze doorzendservice maakt.

 

Adresgegevens

In een beperkt aantal gevallen kan het adres van een gebouw of bezorgpunt ook persoonsgegevens bevatten (bijvoorbeeld wanneer een bezorgpunt/pand wordt geïdentificeerd aan de hand van de naam van de bewoner).

 

Royal Mail Group kan deze informatie van u of van een plaatselijke overheid ontvangen. 

Contactgeschiedenis

Dit zijn details van vragen, klachten of vorderingen die u  bij Royal Mail Group hebt ingediend en kunnen ook kopieën van correspondentie en opnames van telefoongesprekken omvatten.

 

U verstrekt deze informatie aan ons wanneer u contact met ons opneemt om iets te vragen of om een klacht in te dienen. We registreren dit soort contacten ook.

Bewijs van bezorging

Registratie van bezorging, inclusief de handtekening, naam en adres van personen die voor de bezorging van een poststuk tekenen of een poststuk in ontvangst nemen.

 

U geeft deze informatie als u  een poststuk in ontvangst neemt, inclusief wanneer u dit doet namens andere personen, bijvoorbeeld de buren.

Internationale verzendgegevens

 

Informatie in verband met internationale brieven en pakketten. Dit omvat: naam en adres van verzender, naam en adres van ontvanger.

Royal Mail Group ontvangt deze informatie van buitenlandse postbedrijven. Als u een brief of pakket naar het buitenland stuurt of vanuit het buitenland ontvangt, ontvangt Royal Mail Group persoonsgegevens die vereist zijn voor de vereffening van douane- en belastingheffingen of voor veiligheidsonderzoek.

 

Informatie over de ontvanger

Registratie van brieven of pakketten die aan u worden bezorgd en de diensten die door de afzender worden gebruikt.

 

Uw naam en adres worden gebruikt om een poststuk af te halen, te sorteren, traceren en aan u te bezorgen. Een afzender kan ons ook voorzien van contactinformatie over u, zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, zodat we updates over de bezorging kunnen geven.

 

We ontvangen deze informatie van de afzenders van poststukken of verzamelen gegevens op de buitenkant van poststukken om ze op een efficiënte manier via ons bezorgingsnetwerk te verwerken.

 

Royal Mail Group ontvangt ook persoonsgegevens van buitenlandse postbedrijven. Wanneer vanuit het buitenland een poststuk aan u wordt toegezonden, ontvangen we informatie die nodig is voor vervoer, inklaring, veiligheidsonderzoek en bezorging.

Opnames van u

Beelden die via CCTV en andere apparatuur worden opgenomen, en die worden gebruikt om onze klanten, werknemers en eigendommen te beschermen.

 

 

We kunnen beelden van u opnemen als u een locatie bezoekt waar CCTV wordt gebruikt

 

 

 

Foto's van u

Bijvoorbeeld foto's van personen die worden geüpload om te worden afgedrukt op een gepersonaliseerd(e) product of postzegel.

 

Royal Mail Group kan foto's en afbeeldingen ontvangen van personen wanneer deze door uzelf of door derden worden verstrekt. Bijvoorbeeld als u een foto naar een van onze websites uploadt.

3.  Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

Royal Mail Group verwerkt persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. Royal Mail Group zal uw persoonsgegevens slechts verwerken als hiervoor een rechtsgrond bestaat krachtens gegevensbeschermingswetgeving. Dergelijke rechtsgronden worden in de onderstaande tabel vermeld (in bepaalde gevallen kan meer dan één rechtsgrond van toepassing zijn).  Kort samengevat zijn de relevante rechtsgronden:

(a)      Toestemming: u geeft ons toestemming om uw gegevens te verwerken voor een specifiek doel.

(b)      Contract: de verwerking is nodig voor een contract of overeenkomst met u.

(c)       Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wet.

(d)      Gerechtvaardigde belangen: de verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van Royal Mail Group of een andere organisatie.

Het doel waarvoor we persoonsgegevens verwerken en de rechtsgronden hiervoor zijn in alle gevallen:

Doel

Rechtsgronden voor verwerking

Levering van diensten aan u wanneer een contract of overeenkomst met u is aangegaan.

 

Contract – we moeten uw gegevens verwerken om deze diensten aan u te kunnen leveren in overeenstemming met het contract of de overeenkomst.

Leveren van postdiensten aan u wanneer u ons hiervoor hebt betaald, zonder dat hiervoor een contract of overeenkomst met u is afgesloten, bijvoorbeeld in bepaalde omstandigheden wanneer u een brief of pakket met gebruik van onze diensten verstuurt .

 

Aan bepaalde producten of diensten van Royal Mail zijn voorwaarden verbonden die staan beschreven in documenten die 'Schema's' worden genoemd. Deze Schema's worden gepubliceerd krachtens de [Britse] 'Postal Services Act 2000' en betekenen dat Royal Mail geen individuele contracten hoeft af te sluiten met elke klant die deze producten koopt of deze diensten gebruikt. Meer informatie: https://www.royalmail.com/non-contract-terms-and-conditions

 

Gerechtvaardigde belangen – we moeten uw gegevens verwerken om deze postdiensten waarvoor u hebt betaald te kunnen leveren.

Leveren van postdiensten aan derden, bijvoorbeeld wanneer iemand u een brief of pakket toezendt en we uw gegevens gebruiken om dit te bezorgen of om updates over de bezorging te geven.

 

Gerechtvaardigde belangen – we moeten uw gegevens verwerken om deze postdiensten te leveren, inclusief het bezorgen van de brief of het pakket aan u en aanvullende diensten, zoals updates over de bezorging.

Leveren van postdiensten via derden, indien u ben overeengekomen om een poststuk namens iemand anders (bijvoorbeeld een buurman/-vrouw) in ontvangst te nemen en uw gegevens hebt verstrekt zodat we de bezorging kunnen registeren, inclusief wanneer we de afzender en de bedoelde ontvanger van de diensten van Royal Mail Group informeren dat u het poststuk in ontvangst hebt genomen.

 

Gerechtvaardigde belangen en toestemming – we moeten uw gegevens verwerken om de afzender en de ontvanger te voorzien van uw gegevens om de bezorging te kunnen uitvoeren en binnen het postbedrijf naar behoren te kunnen traceren.  In bepaalde omstandigheden zullen we u hiervoor om toestemming vragen, in alle andere gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om te handelen.

In het kader van de traceerdienst van Royal Mail Group, om een dienst te leveren die zowel de afzender als de ontvanger van de diensten van Royal Mail Group informeert over de bezorgstatus en de timing van die dienstverlening.    

 

Gerechtvaardigde belangen – we moeten de bezorgstatus van de diensten van Royal Mail Group monitoren om onze service te verbeteren en om betere informatie  aan onze klanten te bieden.

Klantenservice – behandelen van vragen, klachten of vorderingen in verband met onze diensten.

Gerechtvaardigde belangen – het kan nodig zijn om uw gegevens te verwerken zodat we vragen, klachten of vorderingen van uzelf of anderen kunnen behandelen en oplossen.

 

Leveren van datadiensten aan andere organisaties, namelijk onze zakelijke klanten, om hen te helpen om hun bedrijfsvoering te verbeteren, en aan de Britse overheid. Wij leveren bijvoorbeeld diensten om nauwkeurige adresgegevens in stand te houden en bij te werken, voor het doel van identiteitsverificatie of fraudepreventie, en om bedrijven te helpen om hun marketing gericht uit te voeren.

 

Gerechtvaardigde belangen – onze zakelijke klanten en de Britse overheid hebben een gerechtvaardigd belang om gegevens volgens deze methoden te verwerken, en wij hebben een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken om hen hierin te ondersteunen.  In alle gevallen moeten we uw persoonsgegevens verwerken om deze belangen te behartigen.

 

Marketing van onze eigen producten en diensten rechtstreeks aan onze klanten en potentiële klanten.

Gerechtvaardigde belangen en toestemming – we hebben een gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten onder de aandacht van bestaande en potentiële klanten te brengen, en soms moeten we uw gegevens in verband hiermee verwerken. In bepaalde omstandigheden vragen we uw toestemming om marketingcommunicatie toe te sturen.

 

U hebt altijd het recht om te kiezen geen direct marketing te ontvangen. Zie onderdeel 4 hieronder voor meer informatie over marketing.

Verbeteren van de klantbeleving van onze diensten en websites. Wij gebruiken bijvoorbeeld informatie over uw bezoeken aan onze websites om te evalueren en te begrijpen hoe verschillende personen op onze websites navigeren en hoeveel tijd op bepaalde pagina's wordt doorgebracht.

 

Gerechtvaardigde belangen – soms moeten we persoonsgegevens verwerken om te begrijpen hoe u onze diensten gebruikt zodat we ze kunnen verbeteren.

Marktonderzoek en analyse en de ontwikkeling van nieuwe diensten. Wij kunnen bijvoorbeeld nieuwe postdiensten of datadiensten voor zakelijke klanten ontwikkelen (met als doel om nauwkeurige adresgegevens in stand te houden, voor identiteitsverificatie of fraudepreventie, en om bedrijven te helpen met gerichte marketing).

 

Gerechtvaardigde belangen – soms moeten we persoonsgegevens verwerken om nieuwe diensten te ontwikkelen die we aan u en anderen kunnen aanbieden.

Beveiliging, voorkomen van fraude en witwassen van geld, en optreden tegen fraudeurs of personen die een delict plegen.

Gerechtvaardigde belangen – soms moeten we persoonsgegevens verwerken om rechten, eigendommen en de veiligheid van personen te beschermen. Zie onderdeel 6 voor meer informatie over beveiliging en fraudepreventie.

 

Vereffening van douane- en belastingheffingen en veiligheidsonderzoek bij het verzenden of ontvangen van post naar of vanuit het buitenland.

 

Wettelijke verplichting – de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de belasting- en douanewetgeving.

Voorkomen en opsporen van misdrijven – inclusief het gebruik van CCTV om klanten, werknemers en eigendommen te beschermen.

Gerechtvaardigde belangen – soms moeten we persoonsgegevens verwerken om de rechten, eigendommen en persoonlijke veiligheid van onze werknemers en klanten te beschermen.

 

Naleving van de wet, inclusief voorschriften van toezichthouders. Royal Mail Group is bijvoorbeeld verplicht om zich te houden aan de wetgeving inzake postdiensten om het 'Postcode Address File' (PAF) bij te houden en beschikbaar te stellen aan personen of organisaties die hiervan op redelijke voorwaarden gebruik willen maken.

 

Wettelijke verplichting – soms moeten we persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, inclusief voorwaarden van toezichthouders die relevant zijn voor postbedrijven, en wetgeving betreffende gezondheid en veiligheid.

Wanneer in de bovenstaande tabel meer dan één rechtsgrond is gegeven, kunt u met behulp van de onderstaande gegevens contact met ons opnemen als u meer informatie nodig hebt over de specifieke rechtsgrond op basis waarvan wij  in een bepaalde situatie uw persoonsgegevens verwerken.

4. Informatie over marketing

Marketing

Royal Mail Group wil graag contact met u houden over onze producten, diensten en aanbiedingen die interessant voor u kunnen zijn. U kunt kiezen of u deze communicaties wilt ontvangen en kunt hiertegen te allen tijde bezwaar maken.

Royal Mail Group stuurt deze communicaties niet aan u toe als u zich hiervoor afmeldt of ons anderszins vraagt om te stoppen met direct marketing. Als we contactgegevens van u verzamelen die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden, geven wij u de gelegenheid om bezwaar te maken tegen marketing.

Organisaties kunnen persoonsgegevens verwerken voor direct marketing als dit noodzakelijk is voor hun gerechtvaardigde belangen. Royal Mail Group heeft een gerechtvaardigd belang in het promoten van haar producten en diensten, maar zal de privacyregelgeving altijd naleven,  en het recht van personen om bezwaar te maken tegen marketing respecteren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van gericht marketingmateriaal via sociale media en online.

Uw ervaring personaliseren

We willen ervoor zorgen dat marketingcommunicaties in verband met onze producten en diensten, inclusief reclame online, aansluiten bij uw interesses. Om dit te doen kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om uw interesses beter te begrijpen, zodat we kunnen proberen om te voorspellen welke andere producten, diensten en informatie u het meest interesseren. Hierdoor kunnen we onze communicaties afstemmen om ze relevanter en interessanter voor u te maken. Kijken naar uw surfgedrag en aankopen helpt ons om u als klant beter te begrijpen en om u gepersonaliseerde diensten, inhoud, communicaties en online reclame aan te bieden. We kunnen ook uw reacties op marketingcommunicaties in verband met de producten en diensten die we aanbieden meten, waardoor we u producten en diensten kunnen aanbieden die beter aansluiten bij uw behoeften als klant. Als u niet wilt dat wij op deze manier personaliseren, dan kunt u zich hier voor personalisering afmelden. Als u zich afmeldt voor personalisering stoppen we ook met het toezenden van marketingcommunicaties.

Uw marketingvoorkeuren wijzigen

U kunt te allen tijde uw marketingvoorkeuren wijzigen door online op de link ‘unsubscribe’ (afmelden) in onze marketing e-mails te klikken, of door te antwoorden met STOP naar de korte code in onze sms-berichten, of door ons te schrijven. De keuze is geheel aan u, maar als u aangeeft dat u geen marketinginformatie van ons wilt ontvangen, betekent dit  dat u geen aanbiedingen van ons ontvangt of informatie krijgt over andere producten die interessant voor u kunnen zijn.

U kunt nog wel serviceberichten van ons ontvangen. U kunt bijvoorbeeld nog wel een bericht ontvangen om uw order te bevestigen en om belangrijke informatie te verstrekken over uw gebruik van onze producten of diensten.

Als u zich heeft aangemeld via onze royalmail.com of parcelforce.com websites kunt u uw marketingvoorkeuren online op elk gewenst moment wijzigen:

 • Marketingvoorkeuren via royalmail.com
 • Marketingvoorkeuren via parcelforce.com
  • Klanten met een rekening kunnen hun voorkeuren voor het ontvangen van marketingcommunicaties wijzigen in het gedeelte ‘My Profile’ van de Parcelforce website: https://www.parcelforce.com/user/login

U kunt ook contact opnemen met ons 'Information Rights' team en vragen dat wij stoppen met het toezenden van marketingmails, -brieven of andere vormen van direct marketing – information.rights@royalmail.com

Marktonderzoek

We vernemen graag uw mening, aangezien dit ons kan helpen om onze producten en diensten te verbeteren. Daarom kunnen wij af en toe contact met u opnemen voor marktonderzoek. U kunt altijd kiezen of u aan ons marktonderzoek wilt deelnemen.

5. Met wie deelt Royal Mail Group gegevens?

Intern in Royal Mail Group

Relevante werknemers of agenten binnen Royal Mail Group kunnen toegang hebben tot uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden. Als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt met een vraag of klacht, zal uw informatie worden gezien door relevante werknemers in onze klantenserviceteams. Categorieën van ontvangers buiten Royal Mail Group staan hieronder vermeld:

Klanten

We delen persoonsgegevens met klanten van Royal Mail Group voor het verlenen van onze diensten aan hen. Dit omvat bijvoorbeeld bewijs van bezorging en informatie over de status van de bezorging voor poststukken die we hebben bezorgd, of gegevens die worden gedeeld in overeenstemming met de voorwaarden die gelden voor specifieke diensten.

Geselecteerde derden

Informatie zal worden gedeeld met specifieke categorieën van derden wanneer klanten hebben aangegeven informatie te willen ontvangen over producten, diensten of aanbiedingen die door die derden worden aangeboden en die interessant voor de klant kunnen zijn.

Royal Mail Group kan persoonsgegevens delen met andere organisaties of overheidsorganen, zoals de politie, rechtshandhavingsinstanties, bureaus voor fraudepreventie en andere instanties als dit nodig of toepasselijk is voor het voorkomen of opsporen van misdrijven of om de rechten, eigendommen of veiligheid van personen te beschermen.

Postbedrijven

Royal Mail Group deelt persoonsgegevens met buitenlandse postbedrijven. Als u een brief of pakket naar het buitenland verstuurt, verstrekt Royal Mail Group persoonsgegevens die nodig zijn voor vereffening van douane- en belastingheffingen of voor veiligheidsonderzoek. Deze informatie omvat gewoonlijk: naam en adres van verzender, naam en adres van ontvanger.

Royal Mail Group deelt ook persoonsgegevens die betrekking hebben op de geadresseerde/ontvanger van een poststuk dat naar het buitenland wordt verzonden. Wanneer een poststuk naar het buitenland wordt gezonden, voorzien we postbedrijven in het buitenland van de informatie die nodig is voor vervoer, inklaring en bezorging.

Bekendmaking van informatie die wettelijk verplicht is of voor regelgevende doeleinden

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met toezichthouders zoals de Information Commissioner, wanneer dit nodig of toepasselijk is voor regulatieve doeleinden, zoals het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

6. Beveiliging en fraudepreventie

Wanneer valse informatie wordt verstrekt en fraude wordt geconstateerd, worden gegevens doorgegeven aan bureaus voor fraudepreventie. Informatie kan worden gedeeld via de Cifas National Fraud Database (https://www.cifas.org.uk/services/national-fraud-database). Rechtshandhavingsinstanties hebben toegang tot deze informatie en kunnen die gebruiken. Royal Mail Group en andere organisaties kunnen ook toegang krijgen tot deze informatie en die gebruiken om fraude en het witwassen van geld te voorkomen, bijvoorbeeld voor:

 • het controleren van details op kredietaanvragen en kredietgerelateerde of andere faciliteiten
 • het beheer van krediet en kredietgerelateerde rekeningen of faciliteiten
 • het vorderen van schulden
 • het controleren van details op voorstellen en claims voor alle soorten verzekering
 • het controleren van gegevens van sollicitanten en werknemers

Wij en andere organisaties hebben ook toegang tot en maken gebruik van informatie die is geregistreerd door bureaus voor fraudebestrijding in andere landen.

7. Doorgiften van persoonsgegevens buiten het Verenigd Koninkrijk

We kunnen persoonsgegevens naar landen buiten het Verenigd Koninkrijk verzenden, wanneer een bedrijf behorend tot Royal Mail Group of een andere instantie buiten het Verenigd Koninkrijk de gegevens moeten verwerken voor de in deze privacyverklaring aangegeven doeleinden.

We kunnen informatie doorgeven naar landen buiten het Verenigd Koninkrijk als we een in het buitenland gevestigde serviceprovider of technologieprovider gebruiken. Wanneer we persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zorgen we voor passende waarborgen om de gegevens te beschermen. Deze waarborgen kunnen het volgende omvatten:

 • We gebruiken het model van de Europese Commissie voor contractuele bepalingen
 • De Europese Commissie besluit of het land of de internationale organisatie een passend niveau van gegevensbescherming heeft.
 • De informatie wordt verwerkt door een organisatie die een beschermingsniveau biedt dat door de Europese Commissie is goedgekeurd. Bijvoorbeeld het privacyschild (Privacy Shield) voor organisaties die in de V.S. gevestigd zijn.

Internationale postdiensten

Wanneer brieven of pakketten naar het buitenland worden verzonden, kan het nodig zijn dat de postbedrijven in verschillende landen persoonsgegevens met elkaar delen.  Persoonsgegevens die Royal Mail Group van u verzamelt kunnen door ons of door een van onze leveranciers worden doorgegeven naar, of opgeslagen of verwerkt in een land buiten de EER, overeenkomstig de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming  Dergelijke verwerking kan onder meer betrekking hebben op de uitvoering van uw order, de verwerking van uw betalingsgegevens en levering van ondersteunende diensten.

8. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Royal Mail Group heeft als beleid om informatie slechts zo lang te bewaren als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze wordt gebruikt. Hoe lang verschillende gegevens worden bewaard wordt door ons bepaald op basis van de volgende vereisten:

 • Hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel of de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.
 • Wet-  en regelgeving – bijvoorbeeld wanneer Royal Mail Group klantgegevens en gegevens over aankopen moet bewaren voor een extra periode om te voldoen aan de wet of in het geval van potentiële vorderingen.

9. Uw wettelijke rechten

Als u uw individuele rechten in verband met uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neem dan contact op met ons Information Rights Team: information.rights@royalmail.com. U hebt de volgende rechten:

Recht om in kennis te worden gesteld

Royal Mail Group voorziet u van ‘informatie over behoorlijke verwerking’ wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen (bijv. wanneer u een rekening opent of online een service aanvraagt) en bovendien door middel van privacyverklaringen zoals deze.

Recht van inzage

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens en op informatie over hoe we deze verwerken.

U kunt vragen om de details van de persoonsgegevens die Royal Mail Group over u bezit door contact op te nemen met ons Information Rights Team – information.rights@royalmail.com.

Bewijs van identiteit is vereist om uw informatie te beschermen. We vragen aanvragers ook om te verklaren op welke informatie en verwerkingsactiviteiten hun aanvraag betrekking heeft (bijv. op welke diensten van Royal Mail Group het verzoek betrekking heeft) en de waarschijnlijke verwerkingsdatums. Een optioneel aanvraagformulier kan worden verstrekt om ons te helpen om uw identiteit te bevestigen en de door uw gewenste informatie op te zoeken.

Recht op rectificatie

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als ze onnauwkeurig of onvolledig zijn.

Royal Mail Group zorgt er zoveel als redelijkerwijs mogelijk is voor dat persoonsgegevens nauwkeurig zijn en up-to-date worden gehouden. Royal Mail Group is afhankelijk van klanten om te verzekeren dat bepaalde informatie die over hen wordt bewaard nauwkeurig en up-to-date is. We raden klanten aan om Royal Mail Group in te lichten over wijzigingen in hun informatie (bijv. door de gegevens van uw rekening op de website van Royal Mail Group bij te werken).

Recht van bezwaar

U hebt het recht van bezwaar tegen bepaald gebruik van persoonsgegevens, bijvoorbeeld direct marketing, zoals beschreven in onderdeel 4 hierboven. Personen hebben ook recht van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen of voor de uitvoering van een taak in het openbaar belang.

Recht op wissing

U hebt het recht om te verzoeken dat we persoonsgegevens uit onze administratie wissen of verwijderen als er geen gerechtvaardigde reden bestaat waarom we de gegevens blijven verwerken. Als de persoonsgegevens nog nodig zijn voor gerechtvaardigde doeleinden, is het niet mogelijk om de gegevens te wissen en kunnen bepaalde verzoeken derhalve worden afgewezen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de verwerking van persoonsgegevens in beperkte omstandigheden te 'blokkeren'. Dit recht kan van toepassing zijn:

 • als de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens moet worden geverifieerd;
 • als de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens wordt betwist en door Royal Mail Group moet worden overwogen;
 • als de verwerking onrechtmatig was, maar u niet wilt dat persoonsgegevens worden gewist; of
 • als Royal Mail Group de persoonsgegevens niet langer nodig heeft maar u wilt dat ze bewaard worden voor het doel van een rechtsvordering.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Dit recht is alleen van toepassing op persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en die we gebruiken met uw toestemming of om een contract met u te kunnen uitvoeren.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid stelt personen in staat om hun persoonsgegevens opnieuw te gebruiken voor verschillende diensten, zodat zij naar wens gegevens  van de ene organisatie naar een andere organisatie kunnen doorgeven of kopiëren.

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer we uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken.

10. Contact met ons opnemen

Klanten met vragen over producten of diensten van Royal Mail kunnen voor assistentie contact opnemen met Royal Mail Customer Services: Royal Mail Customer Services

Klanten met vragen over producten of diensten van Parcelforce Worldwide kunnen voor assistentie contact opnemen met Parcelforce Worldwide Customer Services: http://www.parcelforce.com/contact-us

Voor vragen over uw persoonsgegevens kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons Information Rights team:

Information Rights and Governance Team

Royal Mail Group

Pond Street

SHEFFIELD

S98 6HR,

Verenigd Koninkrijk

E-mail: information.rights@royalmail.com

Onze functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van Royal Mail Group op

Royal Mail Group

100 Victoria Embankment

Londen

EC4Y 0HQ, Verenigd Koninkrijk

E-mail: information.rights@royalmail.com

Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als u meent dat we niet aan onze wettelijke verplichtingen hebben voldaan, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office op het volgende adres:

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

SK9 5AF, Verenigd Koninkrijk

www.ico.org.uk

11. Gebruik van website en cookies

We kunnen informatie vastleggen over de apparaten die worden gebruikt voor toegang tot onze websites, en informatie over uw gebruik van die websites, zoals de pagina's die u hebt bezocht. Tevens gebruiken we cookies die ons informatie geven over hoe onze websites worden gebruikt. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst wanneer u een website gebruikt. Voor meer informatie over cookies die door websites van Royal Mail Group worden gebruikt, inclusief doelgerichte of reclame-cookies, zie ons beleid voor cookies (Cookies Policy) op onze websites, inclusief:

www.royalmailgroup.com

www.royalmail.com

www.parcelforce.com

www.mailmen.co.uk

www.senditnow.com

12. Wijzigingen in onze privacyverklaring

Onze privacyverklaring wordt regelmatig herzien en updates worden op deze webpagina gepubliceerd. Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 23 augustus 2018