Informacje o polityce prywatności

Przedstawiamy informacje o polityce prywatności Royal Mail Group Na tej stronie znajdują się tłumaczenia informacji o polityce prywatności Royal Mail Group w różnych językach.  Jedynie angielska wersja informacji o polityce prywatności Royal Mail Group ma charakter nadrzędny i stanowi właściwe informacje o polityce prywatności. Tłumaczenia na inne języki są dostępne jedynie dla wygody.  Ostatnia aktualizacja tłumaczeń miała miejsce 23 sierpnia 2018.

Royal Mail Group angażuje się na rzecz szanowania prywatności i ochrony Twoich danych osobowych. Te informacje o polityce prywatności wyjaśniają to, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, oraz przybliżają prawa związane z ochroną prywatności.

Zaktualizowaliśmy Informacje o polityce prywatności, aby uwzględniały one wymogi nałożone przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Podzieliliśmy te informacje na sekcje, aby możliwe było klikanie określonych obszarów poniżej.

1. O Royal Mail Group i informacjach o polityce prywatności

2. Dane osobowe, które wykorzystujemy

3. Jak wykorzystujemy dane osobowe

4. Informacje na temat marketingu

5. Komu Royal Mail Group udostępnia dane?

6. Bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom

7. Przekazywanie danych osobowych poza Wielką Brytanię

8. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

9. Twoje prawa

10. Kontakt z nami

11. Korzystanie ze strony internetowej i pliki cookie

12. Zmiany w naszych informacjach o polityce prywatności

 

1. O Royal Mail Group i informacjach o polityce prywatności

Ten dokument dostarcza informacje na temat tego, jak Royal Mail Group przetwarza dane osobowe. Obejmuje to dane osobowe, które gromadzimy podczas korzystania z naszych stron internetowych lub gdy korzystasz czy też jesteś odbiorcą naszych usług, jak również te pozyskiwane z innych źródeł.

Dane osobowe to informacje, które odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby. Mogą to być takie informacje, jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub inne dane osobowe.

Royal Mail Group obejmuje Royal Mail oraz Parcelforce Worldwide. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe będzie Royal Mail Group Limited, chyba że określono inaczej. Nasz adres:

Royal Mail Group Limited

100 Victoria Embankment

London

EC4Y 0HQ

Gdy używasz produktów czy usług lub otrzymujesz je od Royal Mail Group, w stosownych przypadkach będziemy zapewniać dalsze informacje dotyczące tego, jak dane osobowe będą wykorzystywane. Informacje o polityce prywatności należy czytać jako całość razem z jakimikolwiek porozumieniami o przetwarzaniu danych czy dodatkowymi informacjami, które możemy dostarczać.

2. Dane osobowe, które wykorzystujemy

Royal Mail Group przetwarza różne rodzaje danych osobowych. Obejmuje to dane, które nam dostarczasz, oraz informacje, które sami tworzymy podczas dostarczania usług Tobie i innym klientom. Więcej szczegółów na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych i tego, jak je gromadzimy i pozyskujemy, znajduje się w tabelce poniżej.

Kategorie danych

Opis

Źródło

Informacje kontaktowe

Obejmują one imię i nazwisko, adres oraz inne informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu.

 

Jeśli pracujesz dla jednego z klientów naszej firmy, będziemy przechowywać Twoją nazwę handlową, stanowisko oraz adres służbowy, adres e-mail oraz numery telefonów.

 

Informacje te dostarczasz nam podczas korzystania z naszych stron internetowych, gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio lub gdy jesteś odbiorcą usług Royal Mail Group.

 

Dostarczysz te informacje Royal Mail Group również podczas wypełniania jednego z naszych formularzy lub zgłaszania online chęci otrzymywania naszych usług, jak na przykład w przypadku przekierowywania poczty. Pozyskujemy również pewne dane podczas sprawdzania poczty w naszej sieci.

 

Możemy także otrzymywać dane osobowe od stron trzecich. Na przykład gdy przejmujemy dane czy informacje marketingowe stron trzecich lub pozyskiwane ze źródeł publicznych, takich jak rejestr wyborców.

Dane finansowe

Dokumentacja wynagrodzenia i informacje dotyczące płatności, takie jak informacje dotyczące płatności kredytowych lub kartą debetową.

Samodzielnie dostarczasz nam te informacje, gdy korzystasz z naszych usług lub podajesz je, aby otrzymać wynagrodzenie.

 

Możemy także otrzymać te informacje od stron trzecich, takich jak banki czy biura informacji kredytowej, gdy otrzymujemy autoryzację dokonywanej przez Ciebie płatności lub gdy przeprowadzamy kontrolę tożsamości.

 

Preferencje marketingowe

Zapisywanie preferencji w celu otrzymywania informacji marketingowych lub gdy zrezygnowano z wiadomości marketingowych.

Informacje te zostaną utworzone, gdy dostarczysz nam informacje kontaktowe w ramach interakcji z Royal Mail Group, jak na przykład gdy zgłaszasz chęć skorzystania z usługi lub rejestrujesz się na jednej z naszych stron internetowych lub gdy aktualizujesz swoje preferencje marketingowe.

 

Dokumentacja klienta

Rejestr produktów i usług, z których skorzystano. Obejmuje to rejestry listów i paczek, które zostały przez Ciebie wysłane, jeśli jesteś klientem z kontem lub jeśli podasz imię i nazwisko oraz adres jako nadawca listu lub paczki.

 

Samodzielnie dostarczasz większość tych informacji, gdy korzystasz z naszych usług. Będziemy także generować takie informacje w trakcie świadczenia naszych usług.

 

Historia adresowa

Stary i nowy adres, jeśli skorzystano z usługi przekierowania.

Samodzielnie dostarczasz te informacje, jeśli korzystasz z usługi przekierowania. Możemy także otrzymać te informacje, jeśli ktoś inny w Twoim gospodarstwie domowym zgłosił chęć korzystania z przekierowania.

 

Dane adresowe

W ograniczonych przypadkach budynek lub adres punktu dostawy może obejmować dane osobowe (na przykład punkt dostawy/nieruchomość są identyfikowane przez nazwisko właściciela).

 

Royal Mail Group może otrzymać te informacje od Ciebie lub od lokalnych władz. 

Historia kontaktowa

Są to szczegóły wszelkich zapytań, skarg czy roszczeń zgłoszonych przez Ciebie do Royal Mail Group i mogą one obejmować kopie korespondencji i nagrania połączeń.

 

Dostarczasz nam te informacje, gdy kontaktujesz się z nami, zgłaszając zapytanie lub skargę. Będziemy także prowadzić dokumentację związaną z tymi kontaktami.

Potwierdzenie dostawy

Potwierdzenie dostawy obejmuje podpis, imię i nazwisko oraz adres osób, które podpisały lub przyjęły dostawę przesyłek.

 

Dostarczasz te informacje, przyjmując dostawę, w tym przyjmując dostawę przesyłki w imieniu innej osoby, na przykład sąsiada.

Szczegóły przesyłki międzynarodowej

 

Informacje odnoszące się do listów i przesyłek międzynarodowych. Obejmuje to: imię i nazwisko oraz adres nadawcy, imię i nazwisko oraz adres adresata.

Royal Mail Group otrzymuje te informacje od zagranicznych organów pocztowych. Jeśli wysyłasz lub otrzymujesz list czy paczkę z zagranicy, Royal Mail Group otrzyma dane osobowe wymagane do odprawy celnej i opłacenia podatku lub kontroli bezpieczeństwa.

 

Informacje o adresacie

Rejestr listów i paczek, które zostały Ci dostarczone, i usługi, z których skorzystał nadawca.

 

Twoje imię i nazwisko oraz adres są gromadzone w celach związanych z odbiorem, sortowaniem, śledzeniem i dostarczeniem Ci przesyłki. Nadawca może także przekazać nam informacje kontaktowe, takie jak Twój numer telefonu czy adres e-mail, abyśmy mogli przekazać zaktualizowane informacje o dostawie.

 

Otrzymujemy te informacje od nadawcy przesyłek pocztowych lub gromadzimy dane z zewnątrz przesyłek pocztowych, aby przekazywać je w naszej sieci w efektywny sposób.

 

Royal Mail Group będzie również otrzymywać informacje od zagranicznych organów pocztowych. Jeśli przesyłka jest wysyłana do Ciebie z zagranicy, otrzymamy informacje niezbędne do transportu, odprawy celnej, kontroli bezpieczeństwa i dostawy.

Nagrania Twojej osoby

Nagrania zarejestrowane przez telewizję przemysłową i inny sprzęt, który wykorzystujemy do ochrony naszych klientów, pracowników i własności.

 

 

Możemy Cię nagrywać, jeśli odwiedzasz oddział, w którym jest używany monitoring.

 

 

 

Zdjęcia Twojej osoby

Zdjęcia osób, na przykład, gdy zdjęcie jest przesyłane do wydrukowania na spersonalizowanym produkcie lub znaczku.

 

Royal Mail Group może otrzymywać fotografie i zdjęcia osób, jeśli są one dostarczane przez Ciebie lub stronę trzecią. Na przykład jeśli prześlesz zdjęcie na jedną z naszych stron internetowych

3. Jak wykorzystujemy dane osobowe

Royal Mail Group przetwarza dane osobowe do licznych celów. Royal Mail Group będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli istnieje podstawa prawna, a więc w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych — co przedstawia poniższa tabela (w niektórych sytuacjach zastosowanie może mieć więcej niż jedna podstawa prawna).  W skrócie istotne podstawy prawne to:

(a)      Zgoda: udzielasz nam zgody na przetwarzanie danych w określonym celu.

(b)      Kontrakt/umowa: przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji kontraktu lub umowy z Tobą.

(c)       Zobowiązanie prawne: przetwarzanie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

(d)      Uzasadniony interes: przetwarzanie jest konieczne ze względu na uzasadniony interes Royal Mail Group lub innej organizacji.

Cele, do których wykorzystujemy dane osobowe, i odnośne podstawy prawne są następujące:

Cel

Podstawa prawna do przetwarzania

Świadczenie usług, gdy został z Tobą podpisany kontrakt lub umowa.

 

Kontrakt/umowa – musimy przetwarzać Twoje dane, by móc świadczyć usługi zgodnie z kontraktem lub umową.

Świadczenie usług pocztowych, gdy otrzymaliśmy od Ciebie zapłatę za nie, ale nie ma podpisanego kontraktu lub umowy, jak na przykład w niektórych sytuacjach, gdy wysyłasz list lub paczkę za pośrednictwem naszych usług.

 

Warunki dotyczące niektórych produktów lub usług Royal Mail są wyszczególnione w dokumentach o nazwie „Schematy”. Schematy są publikowane na mocy ustawy o usługach pocztowych z 2000 roku i oznaczają, że Royal Mail nie ma obowiązku posiadania indywidualnego kontraktu z każdym klientem zakupującym produkty firmy lub korzystającym z jej usług. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.royalmail.com/non-contract-terms-and-conditions

 

Uzasadniony interes – musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby świadczyć usługi pocztowe, za które otrzymaliśmy zapłatę.

Świadczenie usług pocztowych stronom trzecim, jak w sytuacji, gdy ktoś wysyła Ci list lub paczkę, a my wykorzystujemy Twoje dane, aby ją dostarczyć lub przekazać zaktualizowane informacje o dostawie.

 

Uzasadniony interes – musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby świadczyć usługi pocztowe, w tym dostarczać Ci listy lub paczki oraz zapewniać dodatkowe usługi, jak na przykład zaktualizowane informacje o dostawie.

Zapewnianie usług pocztowych za pośrednictwem strony trzeciej, jeśli wyrażono zgodę na przyjęcie przesyłki w imieniu innej osoby (na przykład sąsiada) i otrzymaliśmy od Ciebie dane umożliwiające nam udokumentowanie dostawy, w tym gdy informujemy nadawcę i docelowego adresata usług Royal Mail Group, że przesyłka została przez Ciebie przyjęta.

 

Uzasadniony interes i zgoda – musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby przekazać nadawcy i adresatowi Twoje dane w celu zrealizowania dostawy i umożliwienia jej prawidłowego śledzenia w ramach usługi pocztowej.  W niektórych okoliczności będziemy prosić Cię o wyrażenie na to zgody, chyba że mamy uzasadniony interes, by to zrobić.

W ramach usług śledzenia przesyłek firmy Royal Mail Group, gdy świadczymy usługę, która informuje zarówno nadawcę, jak i adresata usług Royal Mail Group o statusie dostawy i harmonogramie usługi.    

 

Uzasadniony interes – musimy monitorować status dostawy usług Royal Mail Group w celu ulepszania naszej usługi i zapewniania klientom lepszych informacji.

Obsługa klienta – obsługa zapytań, skarg lub roszczeń związanych z naszymi usługami.

Uzasadniony interes – może być konieczne przetwarzanie przez nas Twoich danych, abyśmy mieli możliwość obsłużenia i rozwiązania wszelkich zapytań, skarg czy roszczeń zgłoszonych przez Ciebie lub inną osobę.

 

Świadczenie usług związanych z danymi dla innych organizacji, mianowicie naszych klientów biznesowych, aby pomóc im w lepszym prowadzeniu ich działalności, oraz dla rządu Wielkiej Brytanii. Na przykład świadczymy usługi w celach utrzymywania i aktualizowania prawidłowych danych adresowych, weryfikacji tożsamości czy zapobiegania oszustwom oraz pomagania firmom w ukierunkowaniu ich marketingu.

 

Uzasadniony interes – nasi klienci biznesowi i rząd Wielkiej Brytanii mają uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w ten sposób, a my mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych, aby ich wspierać w tych działaniach.  W każdym przypadku musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby działać na rzecz tego uzasadnionego interesu.

 

Marketing naszych własnych produktów i usług skierowany bezpośrednio do naszych klientów i potencjalnych klientów.

Uzasadniony interes i zgoda – mamy uzasadniony interes, podejmując działania marketingowe dotyczące naszych produktów i usług skierowanych do istniejących i potencjalnych klientów, a czasami potrzebujemy w tym celu Twoich danych. W niektórych okolicznościach będziemy pozyskiwać Twoją zgodę na wysyłanie wiadomości marketingowych.

 

Zawsze przysługuje Ci prawo do rezygnacji z działań marketingu bezpośredniego. Więcej informacji na temat marketingu – patrz sekcja 4 poniżej.

Zwiększanie zadowolenia klientów dotyczącego korzystania z naszych usług i stron internetowych. Przykładowo wykorzystujemy informacje z Twoich wizyt na naszych stronach internetowych, aby ocenić i zrozumieć, jak różni ludzie poruszają się po naszych stronach internetowych i ile czasu spędzają na poszczególnych stronach.

 

Uzasadniony interes – czasami musimy przetwarzać dane osobowe, aby zrozumieć, jak korzystasz z naszych usług, by możliwe było ich ulepszenie.

Badanie i analiza rynku oraz rozwój nowych usług. Na przykład możemy rozwijać nowe usługi pocztowe lub nowe usługi związane z danymi dla klientów biznesowych (w celu utrzymywania prawidłowych danych adresowych, weryfikacji tożsamości czy zapobiegania oszustwom oraz pomagania firmom w ukierunkowaniu ich marketingu).

 

Uzasadniony interes – czasami musimy przetwarzać dane osobowe w celu rozwijania nowych usług, które oferujemy Tobie i innym osobom.

Bezpieczeństwo, zapobieganie oszustwom i praniu brudnych pieniędzy oraz podejmowanie działań przeciwko oszustom oraz osobom, które popełniają przestępstwo.

Uzasadniony interes – czasami musimy przetwarzać dane osobowe, aby chronić prawa, własność i bezpieczeństwo osobiste. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom – patrz sekcja 6 poniżej.

 

Odprawa celna i opłacanie podatku oraz kontrola bezpieczeństwa podczas wysyłania poczty za granicę i otrzymywania poczty z zagranicy.

 

Uzasadniony interes – musimy przetwarzać dane osobowe, aby zachować zgodność z regulacjami dotyczącymi dochodu i cła.

Zapobieganie przestępstwom i wykrywanie ich – w tym korzystanie z monitoringu do ochrony klientów, pracowników i własności.

Uzasadniony interes – czasami musimy przetwarzać dane osobowe, aby chronić prawa, własność i bezpieczeństwo osobiste naszego personelu i klientów.

 

Zgodność z przepisami prawa, w tym wymogami regulacyjnymi. Na przykład przepisy o usługach pocztowych wymagają od Royal Mail Group prowadzenia archiwum adresów z kodami pocztowymi (Postcode Address File – PAF) i udostępniania ich osobom lub organizacjom, które chcą skorzystać z nich w rozsądny sposób.

 

Obowiązek prawny – czasami musimy przetwarzać dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w tym warunków prawnych istotnych dla operatorów prawnych, oraz przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy.

Tam, gdzie w tabelce powyżej określona została więcej niż jedna podstawa prawna, możesz skontaktować się z nami, używając poniższych danych kontaktowych, jeśli potrzebujesz szczegółów na temat konkretnej podstawy prawnej, o którą opieramy przetwarzanie Twoich danych osobowych w danej sytuacji.

4. Informacje na temat marketingu

Marketing

Royal Mail Group chce pozostawać w kontakcie z Tobą w związku z naszymi produktami, usługami i ofertami, które mogą Cię interesować. Masz wybór, czy chcesz otrzymywać taką komunikację, i możesz zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie.

Royal Mail Group nie będzie wysyłać takiej komunikacji do osób, które się z niej wycofały lub w inny sposób poprosiły nas o zaprzestanie powadzenia marketingu bezpośredniego. Gdy gromadzimy Twoje dane kontaktowe, które mogą być przydatne do celów marketingowych, damy Ci możliwość zgłoszenia sprzeciwu na otrzymywanie takich wiadomości.

Organizacje mogą przetwarzać dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, jeśli jest to konieczne ze względu na ich uzasadniony interes. Royal Mail Group ma uzasadniony interes w promowaniu swoich produktów i usług, ale zawsze robi to w zgodzie z przepisami dotyczącymi prywatności i prawem zgłoszenia sprzeciwu odnośnie do marketingu.

Możemy wykorzystywać dane osobowe, aby mieć możliwość przesyłania Ci ukierunkowanych treści marketingowych za pośrednictwem mediów społecznościowych i Internetu.

Spersonalizowane wrażenia

Chcemy mieć pewność, że komunikacja marketingowa związana z naszymi produktami i usługami, w tym reklama w Internecie, są zgodne z Twoimi zainteresowaniami. W tym celu możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby lepiej zrozumieć Twoje zainteresowania, aby móc spróbować przewidzieć, jakie inne produkty, usługi i informacje mogą być dla Ciebie interesujące. Umożliwi to dostosowanie naszej komunikacji tak, by była bardziej odpowiednia i interesująca dla Ciebie. Analizowanie Twoich działań w przeglądarce i zakupów pomaga nam w zrozumieniu Cię lepiej jako klienta i pozwala nam zapewniać spersonalizowane usługi, treści, komunikację i reklamy internetowe. Możemy także zmierzyć Twoje odpowiedzi na komunikację marketingową odnoszącą się do produktów i usług, które oferujemy, co umożliwia nam oferowanie Ci produktów i usług, które lepiej odpowiadają Twoim potrzebom jako klienta. Jeśli nie chcesz, abyśmy stosowali taką indywidualnie dostosowaną komunikację, możesz zrezygnować z niej tutaj. Jeśli zrezygnujesz z tej indywidualnie dostosowanej komunikacji, nie będziemy także wysyłać Ci wiadomości marketingowych.

Zmiana preferencji dotyczących marketingu

Możesz zmienić swoje preferencje marketingowe online, za pośrednictwem telefonu, korzystając z linku rezygnacji w naszych marketingowych wiadomościach e-mail, odpowiadając STOP na krótki kod w naszych tekstowych wiadomościach marketingowych lub pisząc do nas w dowolnym momencie. Wybór należy wyłącznie do Ciebie, ale jeśli stwierdzisz, że nie chcesz otrzymywać od nas informacji marketingowych, nie będziesz otrzymywać żadnych ofert ani informacji o naszych produktach, które mogą Cię interesować.

Możesz nadal otrzymywać od nas wiadomości odnoszące się do naszych usług. Na przykład możesz nadal otrzymywać wiadomości w celu potwierdzenia swojego zamówienia i zapewnienia ważnych informacji na temat Twojego korzystania z produktów lub usług.

Jeśli Twoja rejestracja miała miejsce za pośrednictwem naszych stron internetowych royalmail.com lub parcelforce.com, możesz zmienić swoje preferencje marketingowe online w dowolnym momencie:

 • Preferencje marketingowe za pośrednictwem royalmail.com
  • Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania komunikacji marketingowej w sekcji „Moje konto” na stronie internetowej Royal Mail: https://www.royalmail.com/user/login
 • Preferencje marketingowe za pośrednictwem parcelforce.com
  • Klienci posiadający konto mogą zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania komunikacji marketingowej w sekcji „Mój profil” na stronie internetowej Parcelforce: https://www.parcelforce.com/user/login

Możesz także skontaktować się z naszym Zespołem ds. praw do informacji, prosząc o zaprzestanie wysyłania marketingowych wiadomości e-mail, listów czy innych form marketingu bezpośredniego – information.rights@royalmail.com

Badanie rynku

Chcemy poznać Twoją opinię, ponieważ może pomóc w ulepszaniu naszych produktów i usług. Od czasu do czasu możemy kontaktować się w celach związanych z badaniem rynku. Zawsze masz możliwość wyboru, czy chcesz wziąć udział w badaniu rynku.

5. Komu Royal Mail Group udostępnia dane?

W ramach Royal Mail Group

Odpowiedni pracownicy lub agenci Royal Mail Group mogą mieć dostęp do Twoich danych w celach określonych powyżej. Na przykład jeśli skontaktujesz się z nami w związku z zapytaniem lub skargą, Twoje informacje będzie widzieć odpowiedni pracownik zespołu Obsługi klienta. Kategorie odbiorców spoza Royal Mail Group znajdują się poniżej:

Klienci

Udostępniamy dane osobowe klientom Royal Mail Group w celach związanych ze świadczeniem im usług. Na przykład obejmuje to zapewnienie potwierdzenia dostawy i statusu dostawy dla przesyłek, które dostarczyliśmy, lub danych udostępnianych zgodnie z warunkami konkretnych usług.

Wybrane strony trzecie

Informacje będą udostępniane określonym kategoriom stron trzecich, jeśli klienci wskazali, że chcą otrzymywać informacje na temat produktów, usług czy promocji zapewnianych przez strony trzecie, które mogą ich interesować.

Royal Mail Group może udostępniać dane osobowe organizacjom lub organom publicznym w celach prawnych, takim jak policja, organy ścigania, agencje zapobiegania nadużyciom i inne organy, gdy jest to konieczne lub odpowiednie, by zapobiegać przestępstwom lub je wykrywać czy też chronić prawa, własność czy bezpieczeństwo jakiejkolwiek osoby.

Organy pocztowe

Royal Mail Group będzie również udostępniać informacje zagranicznym organom pocztowym. Jeśli wysyłasz list czy paczkę za granicę, Royal Mail Group przekazuje dane wymagane do odprawy celnej i opłacenia podatku lub kontroli bezpieczeństwa. Normalnie będzie to obejmować następujące informacje: imię i nazwisko oraz adres nadawcy, imię i nazwisko oraz adres adresata.

Royal Mail Group będzie także udostępniać dane osobowe odnoszące się do adresata/odbiorcy przesyłki, która jest wysyłana za granicę. Gdy przesyłka jest wysyłana za granicę, udostępnimy organom zagranicznym informacje wymagane do transportu, odprawy celnej i dostawy.

Ujawnienie danych wymagane przez prawo lub do celów regulacyjnych

Dane osobowe mogą być udostępniane regulatorom, takim jak Komisarz ds. informacji, jeśli jest to konieczne lub odpowiednie do celów regulacyjnych, takich jak zgodność z wymogami prawnymi.

6. Bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom

Jeśli podane zostały fałszywe lub nieprawidłowe informacje i wykryto oszustwo, szczegółowe informacje zostaną przekazane do agencji zapobiegania nadużyciom. Informacje mogą być udostępniane za pośrednictwem Cifas National Fraud Database (https://www.cifas.org.uk/services/national-fraud-database). Organy ścigania mogą uzyskać dostęp do tych informacji i ich użyć. Royal Mail Group i inne organizacje także mogą uzyskać dostęp i wykorzystać te informacje do zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy, na przykład w przypadku:

 • sprawdzania informacji na wniosku o kredyt lub czynności związanych z kredytem itp.;
 • zarządzania kredytem i związanymi z nim kontami lub udogodnieniami;
 • spłaty zadłużenia;
 • sprawdzania szczegółów propozycji i roszczeń w przypadku wszystkich rodzajów ubezpieczenia;
 • sprawdzania szczegółów osób ubiegających się o stanowisko i pracowników.

Zarówno my, jak i inne organizacje, będziemy uzyskiwać dostęp do informacji i wykorzystywać informacje zarejestrowane przez agencje zapobiegania nadużyciom z innych krajów.

7. Przekazywanie danych osobowych poza Wielką Brytanię

Możemy przekazywać dane osobowe poza Wielką Brytanię, jeśli firma Royal Mail Group lub inne organy poza Wielką Brytanią muszą przetwarzać informacje do celów wymienionych w tych informacjach o polityce prywatności.

Możemy wysyłać te dane poza Wielką Brytanię, gdzie korzystamy z dostawcy usług czy dostawcy technologii zlokalizowanych za granicą. Gdy wysyłamy dane osobowe poza granicę Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), gwarantujemy, że stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić te informacje. Przykładowo mogą one obejmować następujące środki:

 • Będziemy używać modelowych klauzul umownych zapewnianych przez Komisję Europejską.
 • Komisja Europejska będzie decydować, czy kraj lub organizacja międzynarodowa stosuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 • Informacje będą przetwarzane przez organizację, która zapewnia poziom ochrony zatwierdzony przez Komisję Europejską. Przykładowo schemat Tarczy Prywatności dla organizacji zlokalizowanych w USA.

Międzynarodowe usługi pocztowe

Gdy listy lub paczki są wysyłane za granicę, może istnieć konieczność przekazywania danych osobowych pomiędzy organami pocztowymi w różnych krajach.  Dane osobowe gromadzone przez Royal Mail Group mogą być przekazywane, przechowywane lub przetwarzane w lokalizacji wewnątrz lub poza EOG przez nas lub jednego z naszych dostawców zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie może obejmować między innymi realizowanie zamówienia, przetwarzanie płatności i zapewnianie usług wsparcia.

8. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Polityką Royal Mail Group jest przechowywanie informacji tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, do których je wykorzystujemy. Będziemy określać, jak długo przechowywać różne dane w oparciu o następujące warunki:

 • jak długo informacje są potrzebne do celów, do których są wykorzystywane;
 • wymogi prawne i regulacyjne – jak w sytuacji, gdy Royal Mail Group musi przechowywać dokumentacje klienta i zakupów przez dodatkowy okres w celu zapewnienia zgodności z przepisami lub w razie możliwych roszczeń.

9. Twoje prawa

Jeśli chcesz dochodzić indywidualnych praw w odniesieniu do swoich danych osobowym, skontaktuj się z naszym Zespołem ds. praw do informacji: information.rights@royalmail.com. Przysługują Ci następujące prawa:

Prawo do otrzymywania informacji

Royal Mail Group będzie zapewniać „uczciwe przetwarzanie informacji”, gdy będziemy gromadzić Twoje dane osobowe (np. gdy otwierasz konto lub chcesz korzystać z usług online), za pośrednictwem podobnych do tych informacji o polityce prywatności.

Prawo do dostępu

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i szczegółowych informacji na temat tego, jak je przetwarzamy.

Możesz poprosić o szczegółowe informacji na temat danych osobowych, które Royal Mail Group przechowuje na Twój temat, kontaktując się z naszym Zespołem ds. praw do informacji – information.rights@royalmail.com.

W celu ochrony Twoich danych osobowych wymagane jest potwierdzenie tożsamości. Poprosimy także wnioskodawcę o określenie, do których informacji i czynności w zakresie przetwarzania danych odnosi się dana prośba (np. do których usług Royal Mail Group odnosi się prośba), jak również dat przetwarzania. Opcjonalnie użyty może być formularz wniosku, który pomoże nam w potwierdzeniu Twojej tożsamości i zlokalizowanie informacji, których potrzebujesz.

Prawo do korekty

Przysługuje Ci prawo do korekty swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.

Royal Mail Group zagwarantuje, że dane osobowe będą prawidłowe i aktualne w takim zakresie, w jakim będzie to możliwe. Jednak Royal Mail Group polega na swoich klientach, jeśli chodzi o zapewnienie, że przechowywane informacje są prawidłowe i aktualne. Zachęcamy klientów do informowania Royal Mail Group o jakichkolwiek zmianach w danych (np. poprzez aktualizowanie szczegółów konta na stronach internetowych Royal Mail Group).

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się wykorzystaniu danych osobowych do pewnych celów, na przykład do marketingu bezpośredniego, jak opisano w sekcji 4 powyżej. Osoby indywidualne mają również prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu ich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu lub wykonywaniu zadania w interesie publicznym.

Prawo do usunięcia

Przysługuje Ci prawo do poproszenia o skasowanie lub usunięcie danych osobowych z naszych rejestrów, jeśli nie istnieje żaden uzasadniony powód, abyśmy kontynuowali przetwarzanie. Jeśli dane osobowe są nadal potrzebne do uzasadnionych celów, nie będzie możliwe usunięcie tych danych i niektóre prośby mogą zostać z tego powodu odrzucone.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do „zablokowania” przetwarzania danych osobowych w ograniczonych okolicznościach. Prawo to może przysługiwać:

 • jeśli prawidłowość Twoich danych musi zostać zweryfikowana;
 • jeśli podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych jest zakwestionowana i musi zostać rozważona przez Royal Mail Group;
 • jeśli przetwarzanie było niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby dane osobowe zostały usunięte;
 • jeśli Royal Mail Group nie potrzebuje już danych osobowych, ale chcesz, aby firma przechowywała je w celu rozpatrywania roszczeń prawnych.

Prawo do przenoszenia danych

To prawo ma zastosowanie jedynie do danych osobowych, które zostały nam przekazane, a które wykorzystujemy w oparciu o udzieloną zgodę lub w celu realizowania kontraktu/umowy z Tobą.

Prawo do przenoszenia danych umożliwia osobom ponowne używanie ich danych osobowych w różnych usługach, co pozwala im na przenoszenie lub kopiowanie danych z jednej organizacji do drugiej, jeśli tak zdecydują.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz praw do wycofania tej zgody.

10. Kontakt z nami

Klienci mający pytania odnoszące się do produktów czy usług oferowanych przez Royal Mail Group mogą skontaktować się z Obsługą klienta Royal Mail, by uzyskać pomoc: Obsługa klienta Royal Mail

Klienci mający pytania odnoszące się do produktów czy usług oferowanych przez Parcelforce Worldwide mogą skontaktować się z Obsługą klienta Parcelforce Worldwide, by uzyskać pomoc: http://www.parcelforce.com/contact-us

W przypadku pytań związanych ze swoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym Zespołem ds. praw do informacji:

Information Rights and Governance Team
Royal Mail Group
Pond Street
SHEFFIELD
S98 6HR

E-mail: information.rights@royalmail.com

Nasz inspektor ochrony danych

Możesz skontaktować z Inspektorem ochrony danych Royal Mail Group pod adresem:

Royal Mail Group

100 Victoria Embankment

London

EC4Y 0HQ

E-mail: information.rights@royalmail.com

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Jeśli uważasz, że nie spełniliśmy naszych obowiązków prawnych, masz prawo do złożenia skargi w biurze Komisarza ds. informacji pod następującym adresem:

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

SK9 5AF

www.ico.org.uk

11. Korzystanie ze strony internetowej i pliki cookie

Możemy zapisywać informacje na temat urządzeń używanych do uzyskania dostępu do naszych stron internetowych lub informacje na temat Twojego korzystania z tych stron internetowych, na przykład odwiedzonych stron. Używamy także plików cookie, aby otrzymywać informacje na temat tego, jak nasze strony są wykorzystywane. Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze podczas korzystania ze strony internetowej. Szczegółowe informacje na temat plików cookie używanych na stronach internetowych Royal Mail Group, w tym pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami, można znaleźć w polityce dotyczącej plików cookie na naszych stronach internetowych, w tym:

www.royalmailgroup.com

www.royalmail.com

www.parcelforce.com

www.mailmen.co.uk

www.senditnow.com

12. Zmiany w naszych informacjach o polityce prywatności

Będziemy dokonywać regularnych weryfikacji tych informacji o polityce prywatności i publikować wszelkie aktualizacje na tej stronie internetowej. Ostatnia aktualizacja tych informacji o polityce prywatności miała miejsce 23 sierpnia 2018