Informacje o polityce prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych

Zobowiązujemy się do poszanowania Pani/ Pana prywatności i ochrony Pani/ Pana danych osobowych (danych) zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Pani/ Pana dane osobowe oraz informuje o Pani/ Pana prawie do ochrony danych osobowych.  

 

Podzieliliśmy te informacje na sekcje, aby można było kliknąć tematy, którymi jest Pani/ Pan zainteresowana/ y.

 

1. O nas i naszej polityce ochrony danych osobowych

2. Dane osobowe, z których korzystamy

3. W jaki sposób wykorzystujemy Pani/ Pana dane osobowe

4. Informacje o marketingu

5. Komu udostępniamy Pani/ Pana dane osobowe

6. Bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom

7. Udostępnianie danych osobowych za granicę

8. Jak długo przechowujemy Pani/ Pana dane osobowe

9. Pani/ Pana prawa

10. Jak można się z nami skontaktować lub złożyć skargę

11. Korzystanie ze strony internetowej i pliki cookie

12. Nasz przedstawiciel w Unii Europejskiej

13. Zmiany wprowadzane do niniejszego dokumentu

 

1. O nas i naszej polityce ochrony danych osobowych

Niniejsza informacja wyjaśnia, w jaki sposób my, Royal Mail Group Limited, wykorzystujemy Pani/ Pana dane osobowe.

 

Dane osobowe to informacje, które odnoszą się do osoby, która została lub może zostać na ich podstawie zidentyfikowana. Przykłady mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail i inne dane osobowe danej osoby.

 

Royal Mail Group Limited obejmuje firmy Royal Mail i Parcelforce Worldwide. Pani/ Pana dane osobowe, z których korzystamy, obejmują:

 • dane, które zbieramy o Pani/ Panu, gdy korzysta Pani/ Pan z naszych stron internetowych i aplikacji telefonicznych
 • informacje dostarczone podczas korzystania z naszych usług lub ich otrzymywania, oraz
 • informacje, które otrzymujemy z innych źródeł.

 

Zazwyczaj jesteśmy "administratorem danych" odpowiedzialnym za sposób i powód korzystania z Pani/ Pana danych osobowych. Czasami możemy wykorzystywać dane osobowe w imieniu innej organizacji jako "podmiot przetwarzający dane" tej organizacji. W takim przypadku ta inna organizacja wyjaśni, w jaki sposób mogą być wykorzystywane Pani/ Pana dane osobowe.

 

Nasz adres to:

Royal Mail Group Limited

185 Farringdon Road

London

EC1A 1AA.

 

Kiedy Pani/ Pan korzysta z lub otrzymuje nasze produkty lub usługi, czasami będziemy musieli podać dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób będziemy wykorzystywać Pani/ Pana dane osobowe. Prosimy zapoznać się z niniejszą informacją o ochronie danych osobowych, łącznie z wszelkimi innymi informacjami lub ulotkami, które zostaną przez nas dostarczone.

 

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych ma zastosowanie w przypadku korzystania z któregokolwiek z naszych produktów lub usług. Obejmuje to korzystanie z naszych stron internetowych (takich jak royalmail.com, royalmailgroup.com lub parcelforce.com) lub aplikacji. Niniejsza informacja ma również zastosowanie, jeśli Pani/ Pan skontaktuje się z nami lub my skontaktujemy się z Panią/ Panem w sprawie naszych usług listownie, telefonicznie, e-mailem, wiadomościami tekstowymi, powiadomieniami push (automatyczne wiadomości wysyłane przez aplikacje) lub innymi metodami (w tym posty na stronach internetowych i platformach społecznościowych).

 

2. Dane osobowe, z których korzystamy

 

Korzystamy z różnych rodzajów danych osobowych. Obejmuje to informacje, które nam Pani/ Pan przekazuje, oraz informacje, które tworzymy podczas świadczenia usług na rzecz Pani/ Pana lub innych klientów lub jeśli wchodzi Pani/ Pan z nami w interakcję w inny sposób (na przykład, podczas dokonywania dostaw do nas). Może to również zawierać informacje, które zostają nam podane odnośnie innej osoby.

 

Poniższa tabela zawiera więcej szczegółów na temat danych osobowych, z których korzystamy oraz w jaki sposób je pozyskujemy.

 

Rodzaj danych

Co obejmują

Jak zostają pozyskane

Pani/ Pana tożsamość i dane kontaktowe

Obejmuje to:

 • imię i nazwisko
 • adres i inne miejsca dostawy (łącznie z danymi GPS i pozycjami na mapie), oraz
 • inne informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail i numery telefonów.

 

Może również zawierać inne identyfikatory, takie jak:

 • numer przesyłki, kody kreskowe i numery referencyjne przesyłek, które odbieramy lub dostarczamy, oraz
 • szczegółowe informacje o każdym urządzeniu elektronicznym używanym w celu uzyskania dostępu do naszych usług, takie jak adres IP i system operacyjny.

 

Jeśli pracuje Pani/ Pan dla firmy, która jest naszym klientem, zostaną zapisane następujące dane:

 • nazwa firmy, w której Pani/ Pan pracuje
 • stanowisko w firmie, oraz
 • adres firmy, adres e-mail i numery telefonów.

 

Jeśli pracuje Pani/ Pan dla organizacji, która świadczy dla nas usługi lub z nami współpracuje, pozyskamy również:

 • nazwa organizacji, w której Pani/ Pan pracuje
 • stanowisko w organizacji, oraz
 • adres organizacji, adres e-mail i numery telefonów.

Możemy również zbierać dane kontaktowe dzieci, które korzystają z naszych usług lub otrzymują je.

Pani/ Pan podaje te informacje za każdym razem, gdy:

 • kontaktuje się z nami bezpośrednio
 • korzysta z naszych stron internetowych lub aplikacji
 • wypełnia jeden z naszych formularzy
 • składa wniosek online dot. naszych usług, lub
 • korzysta lub otrzymuje nasze usługi.   

 

Jeśli uzyskuje Pani/ Pan dostęp do naszych usług za pośrednictwem inteligentnego głośnika (tzw. smart speaker) lub podobnej technologii, możemy otrzymać te informacje od firmy dostarczającej tę technologię.

 

Niektóre z tych danych pozyskujemy również podczas skanowania kodów kreskowych na przedmiotach w naszej sieci.

Czasami otrzymujemy te dane osobowe od innych osób i organizacji, takich jak:

 • osoby wysyłające listy do Pani/ Pana
 • organizacje, które proszą nas o zorganizowanie odbioru od lub dostarczenia przesyłki do Pani/ Pana, oraz
 • źródła publiczne, takie jak spis wyborców. 

 

 

Możemy pozyskać dane osobowe dzieci, jeśli dziecko jest dodane do Pani/ Pana wniosku o usługę przekierowania poczty, ktoś wysyła do dziecka list lub paczkę lub dziecko korzysta z jednej z naszych usług. Dotyczy to również wysyłania listów do Mikołaja, z domu lub szkoły.

 

 

Dane finansowe

Obejmuje to:

 • rejestr kosztów zakupionych przez Panią/ Pana produktów i usług
 • rejestr Pani/ Pana płatności, oraz
 • informacje dotyczące środka płatności, takie jak dane karty kredytowej lub debetowej.

 

 

Pan/ Pani podaje te informacje, gdy korzysta z naszych usług lub otrzymuje płatność.

 

Możemy również pozyskać te informacje od innych organizacji, takich jak banki i agencje informacji kredytowej (na przykład, gdy autoryzują płatność od Pani/ Pana lub pomagają nam sprawdzić Pani/ Pana tożsamość).

Preferencje marketingowe

To informacje dotyczące Pani/ Pana preferencji odnośnie otrzymywania od nas informacji marketingowych.

 

Zapisujemy te informacje, gdy kontaktuje się Pani/ Pan z nami (na przykład, podczas ubiegania się o jedną z naszych usług lub rejestracji na jednej z naszych stron internetowych). Preferencje marketingowe można zaktualizować w dowolnym momencie.

 

Dane klientów

To jest nasz zapis produktów i usług, z których Pani/ Pan korzystali, w tym:

 • listy i paczki, które zostały nadane, jeśli ma Pani/ Pan u nas konto, lub
 • imię i nazwisko oraz adres podane jako nadawca listu lub paczki.

 

Informacje te są podawana podczas korzystania z naszych usług. Będziemy również rejestrować te informacje podczas świadczenia naszych usług.

 

 

 

 

Historia adresów

Jest to Pani/ Pana stary adres i nowy adres podczas organizowania usługi przekierowania.

 

 

 

 

Podaje Pani/ Pan te informacje w ramach wniosku o usługę przekierowania. Możemy również otrzymać te informacje od innej osoby w Pani/ Pana gospodarstwie domowym, jeśli osoba ta złoży wniosek o tę usługę.

Inne dane adresowe

W niektórych przypadkach adres dostawy może zawierać dane osobowe (na przykład, jeśli nazwa domu zawiera nazwisko lokatora).

 

Przepisy Ofcom stanowią, że nie musimy dostarczać przesyłek na niektóre adresy ani odbierać od nich przesyłek. Prowadzimy rejestry tych adresów oraz powody, dla których nasze zwykłe obowiązki nie mają zastosowania

Możemy pozyskać te dane adresowe od Pani/ Pana lub od władz lokalnych.

 

 

 

Historia kontaktów i rejestry zapytań, skarg i roszczeń

Są to szczegóły wszelkich pytań, skarg lub roszczeń, które zostały nam przedłożone. Szczegóły mogą obejmować:

 • kopie listów, e-maili i nagrań rozmów
 • szczegóły zapytania, komentarza lub skargi (w tym informacje poufne, znane jako "dane kategorii specjalnej", takie jak informacje o Pani/ Pana zdrowiu, religii lub pochodzeniu etnicznym)
 • wszelkie inne informacje, które są wymagane, aby zająć się daną sprawą i udzielić odpowiedzi, oraz
 • odpowiedź na Pani/ Pana zapytanie, komentarz lub skargę.

Niektóre z tych informacji zostają podane podczas składania zapytania, skargi lub roszczenia. Będziemy również rejestrować pewne informacje podczas rozpatrywania danej sprawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje na temat potwierdzenia odbioru

Są to dane dotyczące dostawy, w tym imię i nazwisko oraz adres osoby, która potwierdza odbiór przesyłki i podpis tej osoby.

Odbiorca podaje te informacje, gdy potwierdza odbiór przesyłki, w tym w przypadku potwierdzania odbioru w imieniu innej osoby.

 

Dane dot. przesyłek międzynarodowych

Są to informacje dotyczące międzynarodowych listów i paczek. Obejmują one:

 • imię i nazwisko oraz adres nadawcy
 • imię i nazwisko oraz adres odbiorcy, oraz
 • informacje dotyczące zawartości przesyłki.

Możemy otrzymywać te informacje od zagranicznych operatorów pocztowych lub przewoźników, gdy otrzymuje Pani/ Pan list lub przesyłkę z zagranicy.

 

Podczas nadania listu lub przesyłki za granicę, może być konieczne podanie nam tych informacji w celach dostawy, do celów celnych i podatkowych lub kontroli bezpieczeństwa.

 

Informacje o odbiorcy

Obejmuje to rejestry listów lub przesyłek dostarczonych do Pani/ Pana oraz usług, z których korzystał nadawca.

 

Używamy Pani/ Pana imienia i nazwiska oraz adresu do zbierania, sortowania, śledzenia i dostarczania przesyłek. Nadawca może również podać nam inne informacje kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres e-mail, abyśmy mogli umożliwić Pani/ Panu śledzenie przesyłki.

Otrzymujemy te informacje od nadawcy lub zbieramy je na podstawie danych dołączonych na zewnątrz listów i przesyłek w naszej sieci.

 

Możemy również otrzymywać te informacje od zagranicznych operatorów pocztowych lub przewoźników, jeśli przesyłka zostaje wysłana do Pani/ Pana z zagranicy.

 

Nagrania Pani/ Pana

Należą do nich:

 • nagrania zarejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego i inne urządzenia używane do ochrony naszych klientów, pracowników i placówek, oraz
 • nagrania rozmów wykonanych w celach szkoleniowych lub dla celów innych zapisów.

Możemy zapisać Pani/ Pana zdjęcia, podczas wizyty w placówce, w której znajdują się kamery monitoringu wizyjnego. Możemy również nagrywać rozmowy telefoniczne między Panią/ Panem a nami.

 

Zdjęcia Pani/ Pana lub wybranych miejsc dostawy

Należą do nich:

 • zdjęcia Pani/ Pana lub innych osób (na przykład, jeśli zdjęcie zostanie przesłane do wydrukowania i umieszczenia na produkcie lub pieczęci), oraz
 • zdjęcia miejsc dostaw

Użytkownik lub inne osoby mogą przesłać nam te zdjęcia.

 

Możemy również robić zdjęcia miejsc, które zostały określone jako miejsca bezpieczne do dostarczania przesyłek.

Dowód wieku

Jest to zapis wszelkich przeprowadzanych kontroli wieku, jeżeli przesyłka nie może być dostarczona osobom poniżej określonego wieku.

Możemy odnotować, że spełnia Pani/ Pan wymagania wiekowe dla produktu, który dostarczyliśmy.

Sprzedawcy internetowi

Niektóre z naszych usług wiążą się z tym, że mamy dostęp do Pani/ Pana konta u sprzedawców internetowych lub na innych stronach internetowych.

Jeśli udzieli nam Pani/ Pan zgody na dostęp do danych konta, otrzymamy dane od Pani/ Pana, strony internetowej lub z obu źródeł.

 

 

 

3. W jaki sposób wykorzystujemy Pani/ Pana dane osobowe

 

Zgodnie z prawem o ochronie danych możemy wykorzystywać Pani/ Pana dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego "podstawę prawną" (prawdziwy powód prawny).  Poniższa tabela przedstawia i wyjaśnia każdą podstawę prawną, na jakiej polegamy, oraz cel wykorzystania Pani/ Pana danych osobowych. Więcej niż jedna podstawa prawna może mieć zastosowanie, gdy wykorzystujemy Pani/ Pana dane osobowe do określonego celu, więc tabela wyjaśnia te istotne:

 

Kiedy

Dlaczego

Świadczenie usług w przypadku zawarcia z Panią/ Panem umowy. Obejmuje to:

 • podjęcie niezbędnych kroków w celu upewnienia się, że poczta jest dostarczana
 • wysyłanie wiadomości serwisowych i aktualizacji
 • dostarczenie dowodu wysyłki lub dostawy, oraz
 • otwarcie konta dla Pani/ Pana (w tym do korzystania z naszych aplikacji).

Świadczenie usług pocztowych, gdy Pani/ Pan nam za to zapłacą, ale nie mamy z Panią/ Panem umowy ani kontraktu. Obejmuje to:

 • podjęcie niezbędnych kroków w celu upewnienia się, że poczta została dostarczona lub zwrócona do nadawcy
 • wysyłanie wiadomości serwisowych i aktualizacji, oraz
 • dostarczenie dowodu wysłania lub dostawy przesyłki.

 

Niektóre z naszych produktów i usług mają specjalne warunki i są znane jako "plany". Plany te oznaczają, że nie musimy mieć indywidualnych umów z każdym klientem korzystającym z tych produktów lub usług. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.royalmail.com/non-contract-terms-and-conditions

 

Umowa – Musimy wykorzystać Pani/ Pana dane do realizacji usług zgodnie z tą umową

 

 

 

 

 

 

 

Prawnie uzasadnione interesy – Musimy wykorzystywać Pani/ Pana dane osobowe do realizacji usług, za które Pani/ Pan zapłacił(a).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja usług pocztowych na zlecenie innej osoby lub organizacji (na przykład, gdy ktoś wyśle do Pani/ Pana list lub przesyłkę, wykorzystamy Pani/ Pana dane w celu ich dostarczenia lub zwrotu,  umożliwimy śledzenie ich  lub dostarczenia aktualizacji dostawy).  Usługi te obejmują:

 • podjęcie niezbędnych kroków w celu upewnienia się, że poczta została dostarczona lub zwrócona do nadawcy
 • wprowadzanie zmian do zaplanowanej dostawy (takich jak czas lub punkt dostawy)
 • poinformowanie nadawcy, gdzie i kiedy przesyłka została dostarczona
 • skontaktowanie się z Panią/ Panem  w celu potwierdzenia, czy przesyłka została odebrana, jeśli nadawca twierdzi, że nie została dostarczona, i zorganizowanie odbioru listu lub paczki od Pani/ Pana

Prawnie uzasadnione interesy – Musimy wykorzystywać Pani/ Pana dane osobowe do realizacji tych usług

Dostarczenie:

 • usług, które umożliwiają zarządzanie dostawami listów i paczek
 • usług, które umożliwiają zarządzanie innymi opcjami, w tym wprowadzanie zmian w zaplanowanej dostawie, oraz
 • informacje o historii nadawania przesyłek, adresach  i lokalizacjach, które były wyszukiwane za pomocą naszych usług.

Prawnie uzasadnione interesy i zgoda – Musimy wykorzystywać Pani/ Pana dane osobowe w celu realizacji tych usług. Warunki realizacji tych usług będą wyjaśniać, kiedy potrzebujemy Pani/ Pana zgody na wykorzystanie Pani/ Pana danych w określonym celu i w jaki sposób można wyrazić na to zgodę

Przetwarzanie płatności i zwrotów pieniędzy za nasze usługi.

 

Umowa – Musimy wykorzystać Pani/ Pana dane do przetwarzania płatności i zwrotów pieniędzy zgodnie z naszą umową z Panią/ Panem .

Podjęcie niezbędnych kroków, jeżeli odbiorą Państwo przesyłkę w imieniu innej osoby (np. sąsiada). Może to obejmować wykorzystanie Pani/ Pana danych w celu:

 • wykonania dostawy
 • podania Pani/ Pana danych nadawcy i osobie, do której przesyłka była wysłana, aby poinformować ich, że Pani/ Pana ma ich przesyłkę, i pozwolić na odpowiednie śledzenie dostawy w usłudze pocztowej.

Prawnie uzasadnione interesy i zgoda – Musimy wykorzystywać Pani/ Pana dane osobowe w celu realizacji tych usług. Warunki realizacji tych usług będą wyjaśniać, kiedy potrzebujemy Pani/ Pana zgody na wykorzystanie Pani/ Pana danych w określonym celu i w jaki sposób można wyrazić na to zgodę

Dostarczanie aktualizacji odnośnie doręczeń do nadawcy i osoby, do której została wysłana przesyłka, w ramach naszych usług śledzenia przesyłek.

Prawnie uzasadnione interesy – Musimy monitorować nasze usługi doręczeń, aby je ulepszać i zapewniać lepsze informacje naszym klientom.

Rozpatrywanie zapytań, skarg lub roszczeń oraz udzielanie informacji o naszych usługach.

 

Prawnie uzasadnione interesy – Możemy potrzebować wykorzystać Pani/ Pana dane osobowe, do celów rozpatrywania zapytań, skarg lub roszczeń zgłaszanych przez Pani/ Pana lub kogokolwiek innego.

Dostarczanie danych osobowych firmom i rządowi brytyjskiemu.

 

Musimy udostępnić Pani/ Pana dane, aby wspierać interesy firm i rządu brytyjskiego. Obejmuje to:

 • pomoc firmom w utrzymywaniu dokładnych, aktualnych adresów ich klientów
 • pomoc firmom w ukierunkowaniu ich działań marketingowych, oraz
 • pomoc firmom i rządowi brytyjskiemu w sprawdzaniu tożsamości i zapobieganiu oszustwom.

Prawnie uzasadnione interesy — firmy, które są naszymi klientami i rząd brytyjski mają prawnie uzasadniony interes w wykorzystywaniu danych osobowych w ten sposób i mamy prawnie uzasadniony interes, aby udzielić im wsparcia.   

Promowanie naszych produktów i usług dla obecnych klientów i potencjalnych klientów. Może to obejmować:

 • prowadzenie konkursów i promocji
 • zapewnienie, że po kliknięciu na link naszych reklam internetowych zostanie Pani/ Pan skierowana/ y na właściwą stronę internetową,
 • sprawdzanie skuteczności naszych reklam (na przykład poprzez monitorowanie, czy pobiera Pani/ Pan nasze aplikacje, czy odwiedza Pani/ Pan naszą stronę internetową po kliknięciu na jedną z reklam).

 

Prawnie uzasadnione interesy i zgoda – Być może będziemy musieli wykorzystać Pani/ Pana dane do wysyłania Pani/ Panu informacji marketingowych o naszych produktach i usługach. W pewnych okolicznościach poprosimy Panią/ Pana o zgodę przed wysłaniem materiałów o treści marketingowej.

 

Zawsze ma Pani/ Pan prawo zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych wysyłanych specjalnie do Pani/ Pana. Więcej informacji na temat marketingu można znaleźć poniżej w punkcie 4.

Poprawa doświadczenia naszych klientów w zakresie naszych usług i stron internetowych. Na przykład wykorzystujemy informacje o Pani/ Pana wizytach na naszych stronach internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób różne osoby z nich korzystają i ile czasu spędzają na poszczególnych stronach.

Prawnie uzasadnione interesy – wykorzystujemy Pani/ Pana dane, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób korzysta Pani/ Pan z naszych usług, abyśmy mogli je ulepszyć.

 

Prowadzenie badań i analiz rynkowych w celu poprawy istniejących usług i opracowania nowych. Na przykład możemy tworzyć nowe usługi pocztowe lub usługi transmisji danych dla firm, aby pomóc im w uaktualnieniu bazy danych adresów, identyfikacji i zapobieganiu oszustwom oraz sprawdzaniu tożsamości lub ukierunkowaniu ich działań marketingowych.

Prawnie uzasadnione interesy i obowiązek prawny – Musimy wykorzystywać Pani/ Pana dane do ulepszania oferowanych przez nas produktów i usług oraz do rozwijania nowych usług dla Pani/ Pana i innych klientów. Może to oznaczać, że my lub organizacja działająca w naszym imieniu zajmującą się badaniem rynku, skontaktuje się z Panią/ Panem  w celu uzyskania opinii na temat naszych usług. Musimy również wykorzystać Pani/ Pana dane, aby pomóc nam przestrzegać przepisów, w tym w celu sprawdzenia poziomu zadowolenia klientów.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i praniu pieniędzy oraz podejmowanie działań  przeciwko oszustom  i innym przestępcom. Obejmuje to:

 • identyfikowanie i zatrzymywanie nielegalnej poczty o fałszywej treści
 • korzystanie z kontroli kredytowych, oraz
 • wykorzystywanie danych osobowych do wspierania lub ochrony działań prawnych, w tym jako dowodów w sprawach sądowych.

 

Do celów celnych i podatkowych oraz kontroli bezpieczeństwa dla przesyłek zagranicznych.

Uzasadnione interesy – Czasami musimy wykorzystywać dane do ochrony praw,  własności  i bezpieczeństwa osobistego.

 

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom można znaleźć w sekcji 6 poniżej.

 

 

Obowiązek prawny – Musimy wykorzystywać dane osobowe, aby pomóc nam przestrzegać przepisy podatkowe i celne oraz chronić pocztę w naszej sieci.

Zapobieganie przestępstwom i ich wykrywanie, w tym korzystanie z monitoringu wizyjnego w celu ochrony naszych klientów, pracowników i mienia.

Prawnie uzasadnione interesy – Czasami musimy wykorzystywać dane osobowe do:

 • ochrony praw, własności i bezpieczeństwa osobistego naszych pracowników i klientów,
 • bezpieczeństwa przesyłek w naszej sieci. 

 

Możemy również wykorzystywać te informacje w dochodzeniach i działaniach prawnych związanych z wykrytymi przestępstwami, w tym jako dowód w sporach prawnych i postępowaniach sądowych.

Zapobieganie nielegalnemu lub nieuprawnionemu udostępnianiu lub przetwarzaniu danych osobowych i poufnych informacji.

 

Prawnie uzasadnione interesy – Czasami musimy monitorować i blokować komunikację między naszymi pracownikami a innymi osobami, aby chronić bezpieczeństwo danych osobowych i poufnych informacji.

 

Spełnianie wymogów prawnych (na przykład zgodnie z prawem dotyczącym usług pocztowych musimy utrzymywać plik kodów pocztowych adresów i udostępniać go osobom i organizacjom, które chcą z niego korzystać na określonych warunkach).

 

 

 

Ochrona naszych pracowników

 

Obowiązek prawny – Być może będziemy musieli wykorzystać Pani/ Pana dane osobowe, aby pomóc nam w wypełnianiu naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych jako operatorów pocztowych oraz wynikających z przepisów bhp.

 

 

 

Prawnie uzasadnione interesy i obowiązek prawny – Być może będziemy musieli wykorzystać Pani/ Pana dane osobowe, aby pomóc nam spełnić wymagania wynikające z przepisów bhp oraz nasz prawny obowiązek ochrony naszych pracowników. Obejmuje to identyfikację adresów, do których nie doręczamy przesyłek i z których nie odbieramy przesyłek.

 

 

4. Informacje o marketingu

 

Marketing

Chcielibyśmy pozostać w kontakcie z Panią/ Panem, za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu, mediów społecznościowych lub online, odnośnie naszych produktów, usług i ofert, które mogą Panią/ Pana zainteresować. Wybór, czy chce Pani/ Pan otrzymywać te informacje należy do Pani/ Pana i w dowolnym momencie można z takiej komunikacji zrezygnować.

 

Mamy prawnie uzasadniony interes w promowaniu naszych produktów i usług, ale jeśli poprosi Pani/ Pan o niewysyłanie wiadomości marketingowych, nie będziemy ich wysyłać. W szczególności, kiedy będziemy zbierać dane kontaktowe, które chcielibyśmy wykorzystać do wysyłania Pani/ Pana informacji marketingowych, damy Pani/ Pana możliwość poinformowania nas o swojej preferencji.

 

 

 

Upewnienie się, że nasze wiadomości marketingowe są odpowiednie dla Pani/ Pana

Chcemy mieć pewność, że informacje o naszych produktach i usługach są odpowiednie dla Pani/ Pana. W tym celu możemy wykorzystać Pani/ Pana dane osobowe, aby pomóc nam lepiej zrozumieć Pani/ Pana zainteresowania. Możemy również użyć danych komputera, laptopa, smartfona lub tablety (w tym adresu IP), aby sprawdzić, czy jest Pani/ Pan połączona/ y z właściwą stroną internetową po kliknięciu jednej z naszych reklam online. Jeśli odwiedza Pani/ Pan nasze strony internetowe, możemy również użyć plików cookie, aby zebrać informacje dotyczące tego, jaki materiał marketingowy będzie dla Pani/ Pana odpowiedni. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć poniżej w punkcie 11.

 

Działania te pomagają nam zapewnić, że nasza komunikacja z Panią/ Panem będzie bardziej odpowiednia i interesującą. Wgląd do odwiedzanych stron internetowych i zakupionych rzeczy pomaga nam lepiej zrozumieć Panią/ Pana jako klienta i pozwala nam dostarczać spersonalizowane usługi, treści, komunikację i reklamy online. Możemy również zmierzyć, w jaki sposób reaguje Pani/ Pan na nasze komunikaty marketingowe, aby pomóc nam zrozumieć ich skuteczność i oferować produkty i usługi, które lepiej odpowiadają Pani/ Pana potrzebom.

 

Jeśli nie życzy sobie Pani/ Pan, aby nasze wiadomości marketingowe były dostosowane do Pani/ Pana zainteresowań w ten sposób, można zrezygnować z takiej personalizacji. Wówczas, nie będziemy wysyłać Pani/ Panu więcej wiadomości marketingowych.  Prosimy zapoznać się z sekcją 11 poniżej, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak może Pani/ Pan kontrolować, czy używamy plików cookie w komunikacjach marketingowych z Panią/ Panem.

 

Zmiana preferencji marketingowych

W każdej chwili można zmienić swoje preferencje marketingowe. Można to zrobić w następujący sposób:

 • online na stronie internetowej
 • przez telefon
 • korzystając z linku "rezygnacja z subskrypcji" w naszych e-mailach o treściach marketingowych
 • odpowiadając STOP na nasze marketingowe wiadomości tekstowe
 • za pośrednictwem naszych aplikacji, lub
 • pisząc do nas.

Rezygnacja z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, uniemożliwi otrzymywanie ofert lub informacji o innych produktach, które mogą Panią/ Pana zainteresować.

 

Po rejestracji za pośrednictwem naszej strony royalmail.com, można zmienić swoje preferencje marketingowe online w dowolnym momencie za pośrednictwem sekcji "Moje konto" na stronie internetowej w www.royalmail.com/user/login.

 

Klienci kont Parcelforce Worldwide mogą zmienić swoje preferencje w sekcji "Mój profil" na stronie Parcelforce Worldwide w www.parcelforce.com/user/login.

 

Można również skontaktować się z naszym zespołem ds. ochrony danych osobowych (Information Rights and Governance Team - information.rights@royalmail.com), aby poprosić nas o zaprzestanie wysyłania wiadomości e-mail o treściach marketingowych, listów lub innych form marketingu bezpośredniego.

 

Informacje o usługach

Być może będziemy musieli wysłać Pani/ Pana wiadomości o usłudze, z której Pani/ Pan korzysta. Na przykład wysyłamy naszym klientom potwierdzenia zamówień, aktualizacje odnośnie doręczeń, faktury i powiadomienia o zmianach w naszych warunkach lub cenach.

Jeśli zdecyduje się Pani/ Pan zrezygnować z wiadomości marketingowych, możemy nadal wysyłać do Pani/ Pana informacje tego rodzaju.

 

Preferencje odnośnie komunikacji

Jeśli zdecyduje się Pani/ Pan zrezygnować z otrzymywania powiadomień z aplikacji w telefonie, jest możliwe, że nadal będzie Pani/ Pan otrzymywać od nas powiadomienia i inne wiadomości odnośnie usług w inny sposób (na przykład za pomocą wiadomości SMS, e-mail lub listu).

 

Badania rynkowe

Chcemy poznać Pani/ Pana poglądy, ponieważ może to nam pomóc udoskonalić nasze produkty i usługi. Tak więc, od czasu do czasu możemy skontaktować się z Panią/ Panem  w celu przeprowadzenia badań rynkowych lub ankiety lub poprosić o taki kontakt firmę zajmującą się badaniem rynku. Zawsze będzie Pani/ Pan mieć wybór, czy wziąć udział w naszych badaniach rynkowych.

 

5. Komu udostępniamy Pani/ Pana dane osobowe?

 

Nasi pracownicy i agenci

Nasi pracownicy lub agenci, którzy działają w naszym imieniu, mogą wykorzystywać Pani/ Pana dane osobowe do celów określonych w punktach 3 i 4 powyżej. Na przykład, jeśli skontaktuje się Pani/ Pan z nami w sprawie zapytania lub skargi, członkowie naszego Zespołu Obsługi Klienta będą mieć dostęp do Pani/ Pana danych.

 

Klienci

Udostępniamy Pani/ Pana dane osobowe naszym klientom, gdy świadczymy dla nich usługi, które dotyczą Pani/ Pana. Na przykład, jeśli klient zlecił wysłanie przesyłki do Pani/ Pana, przekażemy im aktualizacje odnośnie jej doręczenia i dowód na to, że została doręczona. Ten dowód może potwierdzić miejsce doręczenia przesyłki i pokazać podpis osoby, która odebrała przesyłkę.

 

Internetowe platformy zakupowe

Zakupując usługę pocztową za pośrednictwem internetowej platformy zakupowej, takiej jak eBay lub Amazon, lub jeśli dostarczamy zakupione od nich przedmioty, możemy udostępnić im Pani/ Pana dane osobowe, aby udostępnić aktualizacje dotyczące miejsca i dowodu doręczenia przesyłki.  

 

Inne organizacje

Możemy udostępniać Pani/ Pana dane osobowe innym organizacjom, jeśli jest to konieczne w ramach świadczenia usług na rzecz Pani/ Pana lub dla ich. Na przykład możemy udostępniać informacje naszym dostawcom technologii i placówkom Post Office, aby Pani/ Pan mogła/ mógł uzyskać dostęp do naszych usług (na przykład podczas odbioru listu lub przesyłki z lokalnego urzędu pocztowego). Jeśli korzysta Pani/ Pan z naszych usług za pomocą inteligentnego głośnika lub podobnej technologii, możemy również udostępniać Pani/ Pana dane organizacjom udostępniającym tę technologię, aby umożliwić Pani/ Panu otrzymanie tych usług. Jeżeli pobierze Pani/ Pan którąś z naszych aplikacji, poinformujemy o tym firmę, która ją dostarcza.

 

Możemy również udostępniać Pani/ Pana dane osobowe innym organizacjom w celach prawnych, w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa innej osoby. Organizacje te obejmują policję, organy ścigania i agencje zapobiegania oszustwom. Może to obejmować informowanie innych organizacji o adresach, do których nie doręczamy przesyłek i z których nie odbieramy przesyłek.

 

Jeśli korzysta Pani/ Pan z naszej usługi przekierowania, możemy czasami sprzedawać Pani/ Pana dane, aby pomóc organizacjom zaktualizować ich dane kontaktowe, lub aby umożliwić, aby określone rodzaje organizacji mogły wysłać do Pani/ Pana oferty, którymi mogą być zainteresowane osoby przeprowadzające się do nowego domu, chyba że poprosi nas Pani/ Pan abyśmy tego nie robili.

 

Możemy przekazać Pani/ Pana imię i nazwisko, dane kontaktowe (takie jak adres e-mail) oraz dane dotyczące Pani/ Pana zakupów od nas, organizacjom, które pomagają nam w badaniach rynkowych.

 

Władze pocztowe i przewoźnicy zagraniczni

Udostępnimy Pani/ Pana dane osobowe zagranicznym operatorom pocztowym i przewoźnikom. Jeśli wysyła Pani/ Pan list lub paczkę za granicę lub otrzymuje przesyłkę z zagranicy, przekażemy informacje wymagane do celów celnych i podatkowych lub do kontroli bezpieczeństwa. Informacje te zazwyczaj obejmują:

 • imię i nazwisko nadawcy oraz adres
 • imię i nazwisko odbiorcy oraz adres, oraz
 • szczegóły dotyczące zawartości przesyłki.

 

Informacje wymagane przez prawo lub przepisy

Jeśli jest to wymagane przez jakiekolwiek prawo lub przepisy, możemy udostępnić Pani/ Pana dane osobowe organom regulacyjnym, takim jak komisarz ds. danych osobowych (Information Commissioner).

 

 

6. Bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom

 

Możemy udostępniać niektóre dane osobowe, które przechowujemy na Pani/ Pana temat, agencjom zajmującym się zapobieganiem oszustwom, które będą je wykorzystywać do zapobiegania oszustwom i praniu pieniędzy oraz do potwierdzania Pani/ Pana tożsamości. W przypadku wykrycia oszustwa, mamy prawo do odmówienia wykonania niektórych usług, usług finansowych lub zatrudnienia. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki będziemy wykorzystywać Pani/ Pana dane, na temat agencji zapobiegającym oszustwom oraz na temat Pani/ Pana praw w zakresie ochrony danych, można znaleźć na stronie www.cifas.org.uk/fpn.

 

Royal Mail Group i inne organizacje mogą również wykorzystywać Pani/ Pana dane osobowe, aby zapobiec oszustwom i praniu pieniędzy, na przykład, podczas:

 • sprawdzania danych dotyczących wniosków o kredyt czy innych
 • zarządzania rachunkami kredytowymi lub instrumentami kredytowymi i innymi
 • windykacji długu
 • sprawdzania danych dotyczących ofert (wniosków) i roszczeń w ramach wszystkich typów ubezpieczeń
  • sprawdzania danych osób ubiegających się o pracę i pracowników, oraz
  • identyfikacji i zapobiegania nielegalnej fałszywej poczcie.

 

My i inne organizacje będziemy również wykorzystywać informacje zarejestrowane przez agencje zapobiegania oszustwom z innych krajów.

 

Nowi klienci biznesowi

W przypadku nowych klientów biznesowych ubiegających się o rachunek kredytowy, możemy przekazać część ich danych osobowych organizacji TransUnion International UK Limited, agencji kredytowej świadczącej usługi, takie jak sprawdzanie ryzyka kredytowego i przystępności cenowej, zapobieganie oszustwom, zapobieganie praniu pieniędzy, potwierdzanie tożsamości i wykrywanie długów.

 

TransUnion będzie wykorzystywać Pani/ Pana dane osobowe w celu realizacji usług dla nas i dla ich innych klientów. Korzystamy z ich usług w celu oceny Pani/ Pana zdolności kredytowej i odpowiedniości produktów, sprawdzenia Pani/ Pana tożsamości, zarządzania Pani/ Pana rachunkiem, wykrywania i windykacji długów oraz zapobiegania działalności przestępczej, takiej jak oszustwa i pranie pieniędzy. Więcej  informacji na temat TransUnion oraz sposobu, w jaki wykorzystują i udostępniają dane osobowe można znaleźć w ich dokumencie o ochronie danych osobowych tutaj.

 

7. Udostępnianie danych osobowych za granicą

 

Możemy udostępniać Pani/ Pana dane osobowe organizacji poza terytorium naszego kraju, jeśli jest to wymagane przez nas lub inną organizację za granicą z któregokolwiek z powyższych powodów. Na przykład, jeśli wysyła Pani/ Pan list lub przesyłkę za granicę, możemy być zmuszeni do udostępnienia Pani/ Pana danych zagranicznemu operatorowi pocztowemu.  

 

Jeśli korzystamy z usług innego dostawcy lub dostawcy technologii z siedzibą za granicą, możemy również być zobowiązani do udostępnienia im Pani/ Pana danych (na przykład w celu dostarczenia produktu lub usługi, zleconej przez Pani/ Pana, przetwarzania danych dot. płatności lub świadczenia usług dodatkowych).

 

Zapewnimy, że Pani/ Pana dane osobowe są chronione przez prawo lub umowę, która jest zgodna z prawem brytyjskim.

 

8. Jak długo przechowujemy Pani/ Pana dane osobowe

 

Przechowujemy Pani/ Pana dane osobowe tylko przez okres, kiedy będziemy z nich korzystać. Będzie to zależało od produktu lub usługi, którą świadczymy. Mogą również istnieć wymogi prawne, zgodnie z którymi będziemy przechowywać Pani/ Pana dane przez pewien czas.

 

9. Pani/ Pana prawa

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych.

 

Prawo do bycia poinformowanym

Przekażemy Pani/ Panu informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Pani/ Pana dane osobowe w momencie ich gromadzenia (na przykład, gdy otwierasz konto lub składasz wniosek o usługę w trybie online) lub za pośrednictwem informacji o ochronie danych osobowych, takich jak ten dokument.

 

Prawo dostępu do danych osobowych

Ma Pani/ Pan prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych i szczegóły dotyczące sposobu, w jaki je wykorzystujemy.

 

Można poprosić o szczegółowe informacje na temat danych osobowych, które przechowujemy na Pani/ Pana temat, kontaktując się z naszym zespołem ds. ochrony danych osobowych (Information Rights and Governance Team) (information.rights@royalmail.com). Może być wymagany dowód potwierdzający tożsamość. Należy poinformować nas, które dane osobowe i jakie wykorzystanie są przedmiotem Pani/ Pana zainteresowania (na przykład, które z naszych usług były zlecone i kiedy mogliśmy wykorzystać dane oosbowe).  Możemy również poprosić o wypełnienie opcjonalnego formularza zgłoszeniowego, aby pomóc nam potwierdzić Pani/ Pana tożsamość i znaleźć potrzebne informacje.

 

Prawo do sprostowania Pani/ Pana danych

Ma Pani/ Pan prawo do poprawienia swoich danych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne.

 

Dołożymy wszelkich starań, aby Pani/ Pana dane osobowe były dokładne i aktualne. Polegamy jednak na Pani/ Panu, aby sprawdzić, czy wszystkie przechowywane przez nas dane są dokładne i aktualne. Prosimy poinformować nas o wszelkich zmianach w Pani/ Pana danych osobowych (na przykład aktualizując dane swojego konta na naszych stronach internetowych).

 

Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/ Pan prawo sprzeciwić się niektórym celom, do których wykorzystane są Pani/ Pana dane osobowe, na przykład do celów marketingowych (zgodnie z punktem 4 powyżej). Jeśli jednak prawo zezwala nam na dalsze wykorzystywanie Pani/ Pana danych, możemy to zrobić.

 

Prawo do usunięcia Pani/ Pana danych osobowych

Ma Pani/ Pan prawo poprosić nas o usunięcie Pani/ Pana danych osobowych z naszych rejestrów, jeśli nie ma prawnie uzasadnionego powodu, abyśmy nadal z nich korzystali. Jeśli jednak istnieje prawnie uzasadniony powód, dla którego możemy z nich korzystać, nie będziemy mogli ich usunąć.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych

Ma Pani/ Pan prawo ograniczyć wykorzystanie swoich danych osobowych, jeśli:

 • uważa Pani/ Pan, że są niepoprawne i należy je sprawdzić
 • nie zgadza się Pan/ Pani z naszymi prawnie uzasadnionymi powodami korzystania z Pani/ Pana danych i chce, abyśmy ponownie rozważyli ich wykorzystanie
 • wykorzystujemy Pani/ Pana dane nielegalnie, ale nie chce Pani/ Pan, aby zostały całkowicie usunięte, lub
 • nie korzystamy z Pani/ Pana danych, ale chce Pani/ Pan, abyśmy je przechowywali  do celów roszczeń prawnych.

 

Prawo do przenoszenia Pani/ Pana danych

Ma Pani/ Pan prawo poprosić nas o przekazanie Pani/ Pana danych osobowych innej organizacji. Musimy to zrobić, jeśli przekazanie danych osobowych jest, zgodnie z definicją prawa o ochronie danych, "technicznie wykonalne".

Prawo to ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych, które Pani/ Pan nam przekazał(a) i które wykorzystujemy za Pani/ Pana zgodą lub w celu dotrzymania umowy, którą mamy z Panią/ Panem .

Prawo do cofnięcia zgody na wykorzystanie danych osobowych

Jeśli udzielił(a) Pani/ Pan nam zgody na wykorzystanie Pani/ Pana danych osobowych w określony sposób, może Pani/ Pan w dowolnym momencie wycofać tę zgodę.

 

Aby uzyskać wsparcie w zakresie prawa dostępu do danych osobowych, skontaktuj się z naszym zespołem ds. ochrony danych osobowych (Information Rights and Governance Team wysyłając e-mial na adres information.rights@royalmail.com.

 

Biuro Komisarza ds. danych osobowych udostępnia cały zakres przysługujących Pani/ Panu praw w zakresie danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć na ich własnej stronie internetowej.

 

Covid-19 zakłócenia

Traktujemy prawa określone powyżej bardzo poważnie i zawsze staramy się odpowiedzieć na wszelkie prośby od Pani/ Pana tak szybko, jak to możliwe. Jednak ze względu na obecną sytuację wynikającą z pandemii Covid-19, rozpatrzenie Pani/ Pana prośby może potrwać dłużej. Powodem tego jest to, że mamy mniej pracowników w pracy i nowe wyzwania, którym staramy się sprostać. Prosimy o Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.
 

 

Najszybszym sposobem na skontaktowanie się z nami jest wysłanie e-maila na adres information.rights@royalmail.com, na którego udzielimy odpowiedzi. Być może będziemy musieli przeprowadzić pewne kontrole w celu potwierdzenia Pani/ Pana tożsamości i ochrony Pani/ Pana danych osobowych (na przykład prosząc o wysłanie do nas potwierdzenia Pani/ Pana tożsamości lub dzwoniąc do Pani/ Pana, aby sprawdzić Pani/ Pana dane). 

 

10. Jak się z nami skontaktować lub złożyć skargę

W przypadku pytań lub skarg dotyczących produktów lub usług Royal Mail prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Royal Mail (Royal Mail Customer Services.).

 

W przypadku pytań lub skarg dotyczących produktów lub usług Parcelforce Worldwide należy skontaktować się z działem obsługi klienta Parcelforce Worldwide (Parcelforce Worldwide Customer Services).

 

Jeśli ma Pani/ Pan jakiekolwiek pytania dotyczące danych osobowych, można skontaktować się z naszym zespołem ds. ochrony danych osobowych (Information Rights and Governance Team:

Information Rights and Governance Team
Royal Mail Group
Pond Street
Sheffield
S98 6HR

Email: information.rights@royalmail.com

 

Inspektor ds. ochrony danych

Można skontaktować się z naszym inspektorem ds. ochrony danych pod adresem:

Royal Mail Group Limited

185 Farringdon Road

London

EC1A 1AA.

Email: information.rights@royalmail.com

 

Pani/ Pana prawo do złożenia skargi do Biura Komisarza Ds. Danych Osobowych

Jeśli uważa Pani/ Pan, że nie wywiązaliśmy się z naszych obowiązków prawnych, można złożyć skargę do Biura Komisarza Ds. Danych Osobowych

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

SK9 5AF

Website: www.ico.org.uk

 

11. Korzystanie ze strony internetowej i pliki cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej lub aplikacji. Kiedy korzysta Pani/ Pan z naszych stron internetowych i aplikacji, zapytamy, czy wyraża Pani/ Pan zgodę na używanie przez nas plików cookie do zbierania informacji na temat:

 • urządzenia, którego Pani/ Pan używa do uzyskiwania dostępu do tych stron internetowych i aplikacji, oraz
 • sposobu korzystania z tych witryn i aplikacji (na przykład przeglądanych stron i treści).

 

To zależy od Pani/ Pana, czy zgodzi się na korzystanie z plików cookie.  Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie, w tym plików cookie, które pomagają nam kierować wiadomości reklamowe do Pani/ Pana, zapoznaj się z polityką plików cookie na stronie internetowej lub w aplikacji, z której korzystasz.

 

12 Nasz przedstawiciel w Unii Europejskiej

 

Jeżeli przebywa Pani/ Pan na terenie Unii Europejskiej i chce skontaktować się z naszym przedstawicielem, jego imię i nazwisko oraz adres to:

 

General Logistics Solutions B.V.

Breguetlaan 28-30

1438 BC Oude Meer

Netherlands.

 

13. Zmiany wprowadzane do niniejszego dokumentu

Będziemy dokonywać regularnych przeglądów sposobu w jaki chronimy dane osobowe i publikować wszelkie aktualizacje na tej stronie internetowej. Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych została ostatnio zaktualizowana w grudniu 2020 r.

 

Jednak tylko wersja w języku angielskim jest naszą rzeczywistą informacją o ochronie danych osobowych. Tłumaczenia zostały ostatnio zaktualizowane w grudniu 2020 r.